Spring til indhold

Minedrift

Mineindustrien er den største industri i Chile og spiller en central rolle i landets eksport. I 2013 udgjorde mineindustrien 15% af landets BNP og stod for 60% af landets eksport. På verdensplan bidrager Chile med 1/3 af verdens kobberproduktion. Den store betydning, som mineindustrien har for den chilenske økonomi og industri som helhed, giver grobund for en stærk servicesektor inden for området. Derudover understreger mineindustrien selv vigtigheden af IT til processtyring, øget mekanisering og automatisering – blandt andet positionering via satellitteknologi. Samtidig søges løsninger, der kan reducere det høje forbrug af vandressourcer, elektricitet og brændsel. Der er derfor en stigende efterspørgsel af udstyr og services til minebranchen, som giver gode eksportmuligheder for konkurrencedygtige danske producenter inden for disse områder.     

Læs faktaark om Minedrift her.
Eksportrådet på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-17:00. Fredag kl. 9:00-14:00.

 

 

Handelschef Maria Mesonero Kromand

+56 (2) 2941 5111

 

 

Eksportrådgiver Aksel Jensen

+56 (2) 2941 5109

 

 

 Møder kun efter forudgående aftale.