Spring til indhold

Danske kørekort - Vigtigt nyhed

30.01.2017  19:02
Kørekortbekendtgørelsen er blevet ændret med virkning pr. 1. januar 2017. Danske kørekort kan hermed kun udstedes til personer som har sædvanlig bopæl i Danmark.
Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig i mindst 185 dage inden for et kalenderår.
Denne begrænsning finder dog ikke anvendelse ved udstedelse af internationale kørekort eller ansøgninger indgivet af indehavere af danske kørekort som befinder sig på rejse i udlandet, men har sædvanligt bopæl i Danmark.
De personer som har fået udstedt dansk kørekort og som ikke har sædvanlig bopæl i Danmark bør derfor pr. 1 januar 2017 kontakte lokale myndigheder med henblik på udstedelse af kørekort.