Spring til indhold

Civilretlige spørgsmål


Her finder du information om følgende:

 
 
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Legaliseringer

Apostillen

Danmark har tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007, og det betyder, at det er blevet enklere for borgere og virksomheder at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet.

Før 1. januar 2007 skulle et dokument gerne gennem 3-4 legaliseringer hos forskellige ressortmyndigheder. I dag vil du i de fleste tilfælde kunne nøjes med en enkelt legalisering i form af  Apostille-stemplet i Udenrigsministeriet.

Når et dokument har fået påtegnet en Apostille, kan du springe yderligere legalisering over, hvis dokumentet skal bruges i ét af de ca. 100 lande, som er med i Apostille-konventionen, heriblandt alle EU-lande. Se listen med Apostille-landene her.

Kun hvis det pågældende land ikke har underskrevet Apostille-konventionen, er det nødvendigt med endnu en legalisering på det pågældende lands ambassade.

Chile, Peru og Ecuador er alle tiltrådt Apostille-konventionen.

Apostille-stemplet
Apostillen indeholder information om, hvilken myndighed underskriveren af dokumentet tilhører. Hver Apostille har et unikt nummer, og de enkelte oplysninger arkiveres.

Det betyder, at en udenlandsk modtager af et dokument med en dansk Apostille kan få bekræftet eksistensen af den enkelte Apostille-påtegning hos Udenrigsministeriets Legalisering.

Ligeledes kan man, hvis man modtager en udenlandsk Apostille, kontakte det pågældende lands Apostille-myndighed og få Apostillen bekræftet. På Haagerkonventionens hjemmeside findes en liste over medlemslandenes Apostille-myndigheder: www.hcch.net

Sprog
Apostille-stemplet er dobbeltsproget dansk-engelsk. Da Udenrigsministeriet kun må have én version, kan vi desværre ikke tilbyde at påtegne på f.eks. fransk og spansk.

Stempling
Apostille-stemplets oplysninger udfyldes elektronisk og printes så vidt muligt direkte på dokumentet. Apostillen kan også printes på et nyt ark (en allonge) og påsættes dokumentet med en oblat  (et klistermærke).

Yderligere information
Oplysninger om legaliseringskontorets åbningstider, gebyr, adresse osv. findes på Forsiden.

Danske kørekort

Der kan søges om fornyelse af danske kørekort på ambassaden.

På den danske ambassade og på konsulaterne i Arica og Valparaíso kan man søge om fornyelse af sit danske kørekort. Personligt fremmøde er nødvendigt for udfyldning af formularer, fremvisning af legitimation og underskrift.

Kørekortet udstedes af borgerservice i den seneste bopælskommune i Danmark, og der vil derfor gå ca. 5-6 uger, før det færdige kørekort kan afhentes. I forbindelse med udlevering af det nye kørekort skal det gamle kørekort overdrages til ambassaden/myndighederne.

Ved ansøgning skal der medbringes et portrætbillede uden hovedbeklædning (3,5 x 4,5 cm.). Der skal desuden forevises et gyldigt pas.

Gebyr opkræves ved ansøgningen jævnfør ambassadens gebyrliste.

Internationalt kørekort

Der kan søges om internationalt kørekort på ambassaden.

Ved ansøgning om internationalt kørekort skal der forvises et gyldigt dansk kørekort. Desuden skal der medbringes portrætbillede uden hovedbeklædning (3,5 x 4,5 cm.).

Det internationale kørekort udstedes af borgerservice i seneste bopælskommune i Danmark, og der vil derfor gå ca. 5-6 uger, før kørekortet kan afhentes.


Se endvidere borger.dk.

Gebyr opkræves ved ansøgningen jævnfør ambassadens gebyrliste

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind