Spring til indhold

Registrér dit ophold

Alle danskere kan registrere sig på danskerlisten I forbindelse med ophold i udlandet.

Hvad er danskerlisten?
Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i tilfælde af en akut krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller andre hændelser i det land, du opholder dig i.

I en sådan situation kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt at lade sig registrere på danskerlisten, og den kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet.

I det nye system er der indbygget en årlig opdatering for at sikre korrekte oplysninger, og du vil automatisk modtage en mail som påmindelse herom senest 12 måneder efter sidste logon.

Du får adgang via et selvvalgt brugernavn og password eller NemID.

Registrér dig på danskerlisten her

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med registrering på danskerlisten, kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, telefon 3392 1112).