Gå til indhold

Adopterede fra Chile


Hjælp til at søge efter biologisk slægt i Chile

Den danske ambassade i Santiago er blevet styrket over de næste to år, med det formål at hjælpe danskere adopteret fra Chile, som ønsker at forsøge at finde frem til deres oprindelige slægt og få nærmere kendskab til deres adoptionshistorie. Ambassaden kan hjælpe med at igangsætte processen hos de chilenske myndigheder samt hjælpe med at følge op på sagerne gennem de ansvarlige myndigheder i Chile.

Alle danskere adopteret fra Chile, uanset tidspunkt for adoptionen og sprogkundskaber, kan tage kontakt til Andreas Høj Fierro på [email protected] og få sat et introduktionsmøde op. Mødet kan både være virtuelt eller fysisk.

 

Ansvarlig myndighed:

Mejor Niñez er den nyoprettede chilenske myndighed med ansvar for internationale adoptioner og rodsøgning. Mejor Niñez har overtaget området fra Servicio Nacional de Menores (SENAME). Ambassaden er i dialog med Mejor Niñez om, hvordan man som dansker adopteret fra Chile igangsætter processen.

 

Yderligere hjælp til adopterede i Danmark:

Ankestyrelsen og Danish International Adoptions (DIA) har PAS-tilbud (Post Adoption Service) tilpasset voksne adopterede.


Ankestyrelsen

Voksne adopterede kan bl.a. søge om individuel rådgivning hos Ankestyrelsen. Du kan læse mere om Ankestyrelsens PAS-tilbud via dette link: PAS (Post Adoption Services) — Ankestyrelsen (ast.dk).


Ankestyrelsen yder også bistand til adopterede med mistanke om ulovlige forhold i deres adoptionssag. Følg dette link for mere information: Mistanke om ulovlig adoption — Ankestyrelsen (ast.dk)  


Danish International Adoption (DIA)

Danish International Adoption (DIA) kan hjælpe dig med at få indsigt (aktindsigt) i din adoptionssag. DIA kan også hjælpe med f.eks. tilbagerejser eller kontaktetablering. Se mere på DIA’s hjemmeside via dette link: Til dig der er adopteret | DIA (d-i-a.dk).

 

Kontaktinformation

Den danske ambassade i Santiago, Chile: Andreas Høj Fierro - [email protected]

 

Pressehenvendelser: [email protected]

 

Hjemmesiden opdateres løbende