Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Chile.

Senest opdateret 16.02.2021 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Chile for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Chile.

Information om konkrete restriktioner i Chile opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Chile, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Chile. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende:

Ved ankomst til Chile skal alle (både chilenere, udlændinge med opholdstilladelse i Chile og udlændinge generelt) i 10 dages obligatorisk karantæne. Karantæneperioden kan dog forkortes, hvis du efter 144 timers karantæne får foretaget en PCR-test med negativt resultat. Hvis der den dag, de 144 timer er gået, er udgangsforbud, skal du anmode politiet om en tilladelse til lægebesøg: 01 Permiso Temporal Individual - Asistencia a establecimientos de Salud og opsøge nærmeste klinik for at få foretaget en PCR test.

Som erhvervsrejsende kan du altså frit indrejse i Chile, hvis du (jævnfør ovenstående) holder 10 dages karantæne efter ankomst og ved indrejsen medbringer følgende dokumentation:

-Tro-og-love-helbredserklæring

-Negativ PCR-test dateret højst 72 timer inden flyets afgang 

-Forsikring med COVID-19 dækning (minimumsdækning USD 30.000)

Indrejsende underlægges sporingskrav fra myndighedernes side i 14 dage via  app. 

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Chiles internationale lufthavn er åben for udlændinge, som ønsker at rejse ind i Chile. Alle hav- og landegrænser er lukkede.

Ved indrejse til Chile skal alle -både udlændinge, udlændinge med opholdstilladelse og chilenere- i 10 dages obligatorisk og selvfinansieret karantæne ved ankomst til Chile. Karantæneperioden kan dog eventuelt afkortes, hvis du efter 7 dages karantæne får foretaget en PCR-test med negativt resultat.

Ved ankomst til Chile skal du fremvise negative PCR-test taget højst 72 timer inden flyets afgang. Du skal ligeledes aflevere en udfyldt sundhedserklæring "Pasaporte sanitaria" og fremvise gyldig sygeforsikring, der bl.a. dækker COVID-19 under hele dit ophold (minimumsdækning USD 30.000)

Sundhedsministeriet informerer, at tilfældigt udvalgte rejsende testes i lufthavnen. 

Indrejsende underlægges sporingskrav fra myndighedernes side i 14 dage via app.

Det er fortsat forbudt at rejse ind i Chile via havn eller landegrænser. Dog er der visse undtagelser, så hvis du ser dig nødsaget til at forsøge at få tilladelse til at rejse ind via land eller vand, kan du finde mere information via Chiles konsulat i KøbenhavnKarantæneregler

Chiles grænser er åbne for udlændinge. 

Ved ankomst til Chile skal du medbringe:

-Tro-og-love-helbredserklæring

-Negativ PCR-test dateret højst 72 timer inden flyets afgang. Testen skal være foretaget af et laboratorium, som det pågældende lands sundhedsmyndigheder anerkender (dansk COVID-19-pas anerkendes ikke).

-Forsikring med COVID-19 dækning (minimumsdækning USD 30.000)

Indrejsende underlægges sporingskrav fra myndighedernes side i 14 dage via  app. 

Ved indrejse til Chile skal alle (både chilenere, udlændinge med opholdstilladelse i Chile og udlændinge generelt) i 10 dages obligatorisk karantæne. Karantæneperioden kan dog forkortes, hvis du efter 144 timers karantæne får foretaget en PCR-test med negativt resultat. Hvis der den dag, de 144 timer er gået, er udgangsforbud, skal du anmode politiet om en tilladelse til lægebesøg: 01 Permiso Temporal Individual - Asistencia a establecimientos de Salud og opsøge nærmeste klinik for at få foretaget en PCR test.

 

 

 

 

 

Interne rejserestriktioner

Der er indført sanitære check points (=Aduanas sanitarias) fordelt over Chile, hvor funktionærer fra sundhedsministeriet samt politi eller militær tager din temperatur og checker, at du har din sundhedserklæring (se nedenfor) og tilladelse til at krydse grænsen til en anden region.

Læs mere om hvor disse sanitære check points.

Læs i hvilke byer, der er indført ind- og udrejseforbud (Cordon sanitario)

Læs mere om ind- og udrejseforbud

Personer over 65 år eller med kroniske sygdomme kan bosætte sig i deres sommerhuse, men skal forinden give besked til de lokale sundhedsmyndigheder (Seremi de Salud).

Der er indført begrænsninger på rejser mellem regionerne. Om det er tilladt eller ej, afhænger af hvilken Paso (åbningsfase) både den region du rejser fra og til, befinder sig i.

Skal du flyve, tage bus eller køre i bil mellem regionerne gælder følgende forholdsregler:

- Som det første skal du udfylde en særlig sundhedserklæring til brug for rejser mellem regionerne i Chile. Du modtager pr. mail en bekræftelse, (som gælder i 24 timer) med en QR kode, du skal vise, hvor du bliver tjekket. For yderligere information kan du ringe til sundhedsministeriet ”Salud Responde”: 600 360 7777

- Du skal desuden anmode om en rejsetilladelse på politiets hjemmeside Comisaria virtual. Hvis du rejser mellem kommuner i Paso (åbningsfase) 3, 4 eller 5, skal du anmode om Permiso de Traslado Interregional. hvis du rejser til eller fra en kommune i Paso 1 eller 2, skal du huske, at der KUN gives rejsetilladelse i visse afgrænsede tilfælde. I disse tilfælde skal du anmode om Permiso Unico Colectivo (hvis rejsen er arbejdsrelateret) ellers Permisos Temporales.

For at se, hvilken Paso (åbningsfase) din kommune er, og den du skal rejse til, tjek Sundhedsministeriet.

Læs mere om konkrete indenrigsflyafgange på lufhavnens hjemmeside og i afsnittet for udrejse af Chile.

Bustransport mellem byerne og regionerne fortsætter, dog i noget begrænset omfang og kun med passagerer, der opfylder de ovenstående krav.

Du kan bl.a. bestille billet til bustransport via Chile Pasajes.

Transitmuligheder

Chile tillader udenlandske fly at lande i transit. Passagerne ombord kan forlade flyet og opholde sig i lufthavnens særlige transitområde, men må ikke forlade dette område.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret. Du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er udgangsforbud i hele Chile fra kl. 22.00 til 05.00. Dog kan udgangsforbuddet i den enkelte region eller kommune være længere eller kortere alt efter smittetallene. Du bør derfor holde dig underrettet om den aktuelle situation i den kommune, hvor du befinder  dig.

Der gælder særlige udgangsforbud for alle over 75 år. Restriktionerne varierer alt efter smittetrykket i den pågældende komme, altså hvilket fase-nummer kommunen befinder sig i, så du bør holde dig underrettet om, hvilket fase-nummer, din kommune er i.

Er du nødsaget til at forlade din bolig under udgangsforbuddet, skal du søge tilladelse (Salvoconducto) hos politiet online. Tilladelserne er tidsbegrænsede, og der gives kun et begrænset antal tilladelser om ugen pr. person. I de kommuner i hovedstadsområdet, som stadig er i karantæne, kan du kun søge om to tilladelser om ugen.  

Læs mere om udgangstilladelser på politiets hjemmeside.

Skal du til/fra lufthavn under det natlige udgangforbud, er det tilstrækkeligt at vise dit pas og boarding pass (i print eller i mobilen).

Da regeringens bestemmelser om karantæne og udgangsforbud ændres løbende, opfordres du til at holde dig orienteret på myndighedernes hjemmeside om hvilke byer, der i øjeblikket er i karantæne. Uofficiel oversættelse af spanske begreber vedrørende karantæneregler.

En overtrædelse af de sanitære foranstaltninger medfører høje bøder eller fængselsstraf.

Forsamlingsforbud

Hvor mange mennesker, man må samles på et sted, afhænger af, hvor man befinder sig. Alle byer og kommuner er inddelt i zoner fra 1 til 5, hvor graden af bevægelsesfrihed m.v. stiger. Du bør derfor altid tjekke, hvad zone-nummer, du bor i.

Samles man flere end det antal, zonen tillader, risikerer man bødestraf og arrestation. Myndighederne kræver under alle omstændigheder, at den sociale distance holdes, og brug af mundbind er obligatorisk. Se situationen i din kommune

 

Mundbind

Det er obligatorisk at bære mundbind i Chile, når man befinder sig på gaden eller i et lukket offentligt rum, kører med offentligt transport (også taxa, lufthavnstransport m.v.), handler i supermarkeder, tager en elevator (også selv om du er den eneste i elevatoren), og på arbejdspladser.

Der er bødestraf for ikke at anvende mundbind.

Mundbind (Mascarilla) kan bl.a. købes på apoteket.

Sundhedsministeriet har udsendt en video for hvordan du kan producere dit eget mundbind.

Nedlukning / Genåbning

I byerne kan der være begrænsninger på den offentlige transport på grund af udgangsforbuddet mv. Du opfordres til at holde dig orienteret om situationen netop i den kommune, hvor du  befinder dig.. Se her for information om Santiagos Metro 

Her kan du se en oversigt over den offentlig transport (i forskellige byer).

Chile begynder en gradvis genåbning af samfundet, inddelt i fem etaper, hvor 1 har de største begrænsninger og 5 de mindste. Da åbningsgraden er under konstant evaluering, opfordrer vi dig til at holde dig informeret om situationen i din kommunes gradvis åbning.

Mange butikker, Malls, biografer, museer, restauranter m.v. er flere steder genåbnet men med begrænset adgang. Fitnesscentre, sportsklubber, diskoteker og teatres genåbning afhænger af, hvilken fase kommunen er i.

Supermarkeder og andre butikker, der sælger livsnødvendige produkter er åbne, dog med begrænset åbningstid, der varierer fra kommune til kommune. Mange steder kan du på butikkens hjemmeside bestille tid, så du undgår ventetid.

Apoteker er ligeledes åbne.

Parker, pladser m.m. kan benyttes i det omfang, din kommunes etape-nummer tillader det.

Åbning eller ny nedlukning  afhænger af, hvilken Paso (åbningsfase) sundhedsministeriet erklærer, at din kommune er i. Hold dig derfor hele tiden orienteret om eventuelle nye begrænsninger eller åbninger.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab. 

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

Sundhedsministeriet anbefaler
-Har du symptomer på luftvejssygdom, bør du gå til lægen.
- Hvis du har problemer med vejrtrækningen, bør du tage på skadestuen på det nærmeste hospital eller klinik.
- Hvis du kun har svage symptomer som hoste, ondt i halsen, men ingen feber, anbefaler ministeriet, at du bliver hjemme.

Har du behov for at få taget en COVID-19-test, kan du ringe til Sundhedsministeriets særlige telefonlinje Salud Responde: 600 360 7777. 

Hvis du får konstateret, at du er smittet med Coronavirus, skal du i 14 dages obligatorisk karantæne. Hvis du ikke har noget sted at opholde dig under karantæneperioden, har Sundhedsministeriet oprettet Sanitære hoteller (Residencias sanitarias), hvor du kan blive indlogeret. Hvis du har brug for denne indlogering, kan du ringe til Sundhedsministeriet på følgende nummer: 600 360 777
 
Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant. 

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Visum og opholdstilladelse

Opholder du dig i Chile på turistvisum, skal du selv anmode udlændingemyndighederne om en eventuel forlængelse, inden dit visum udløber.

Læs mere om visumforlængelse via myndighedernes hjemmeside.

Hvis du har ansøgt om opholdstilladelse, forlænger myndighederne, grundet COVID-19-krisen, udløbne visas gyldighed.

Læs mere opholdstilladelse på myndighedernes hjemmeside.  

Udrejse af Chile

Flere kommercielle flyselskaber flyver i øjeblikket ikke passagerer til Europa, dette gælder f.eks. for AirFrance, KLM og British Airways. Så hvis du er nødt til at flyve til Europa, bør du undersøge alternative flyselskaber. Flere flyselskaber kan tage samme beslutning, så du bør holde dig orienteret om flyafgange på lufthavnens hjemmeside , lufthavnens Twitterprofil og de enkelte flyselskabers egne hjemmesider.

Billetterne sælges på almindelig kommercielle vilkår, så ønsker du at rejse ud af Chile, bør du kontakte flyselskaberne direkte.

Vær opmærksom på, at nu under COVID-19-krisen skal du møde op i lufthavnen 2 timer inden nationale flyafgange og mindst 3,5 timer inden internationale afgange,  medbringende dit sanitære pas (Pasaporte sanitario). For at få dette sanitære pas, skal du udfylde denne lovgyldig erklæring. Når du har udfyldt erklæringen, modtager du en QR-kode i din e-mail, og denne skal du vise i lufthavnen.

Brug af mundbind er obligatorisk i lufthavnen.

Rejse-/køretilladelse

Hvis du skal til/fra lufthavnen under udgangsforbuddet (22.00-05.00) eller til/fra en kommune med karantæne, skal du kunne vise boarding pass (i papir eller på mobilen) og identifikationspapirer.

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere her.

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to Board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort det svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark. Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

Mere information

Myndighedernes hjemmesider og sociale medier
- Regeringens platform for Corona
- Chiles sundhedsministerium (på spansk)
- Sundhedsministeriets Twitterprofil

De chilenske myndigheder har etableret en hotline for spørgsmål vedrørende Coronavirus/COVID-19. Ring til telefon: +56 600 360 77 77.

Chilenske nyhedsmediers hjemmesider
- Emol
- La tercera
- El mostrador

 

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Grundet Corona-virus arbejder ambassadens personale hjemmefra, og ambassadens kontor er derfor midlertidigt lukket.

Du kan altid ringe til ambassaden inden for almindelig åbningstid 9.00-12.00 på 0056 229415100 eller skrive en mail til os: sclamb@um.dk.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Chile, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.