Spring til indhold

Danskere over 18 år bosat i Peru kan nu få stemmeret

Den Danske Ambassade er af Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú blevet informeret om, at det fra og med d. 22 oktober 2017 er muligt for danskere over 18 år med bopæl i Peru at indskrive sig i valgregistret (Registro Electoral de Extranjeros Residentes en el Perú) og dermed opnå retten til at stemme samt opstille som kandidat til Regional- og kommunalvalg i Peru i 2018. For at få stemmeret, kræves mindst to års lovlig residens i Peru inden datoen for valget d. 7. oktober 2018. Registreringen kan foregå i et hvilket som helst Civilregister i Peru.

Der gives ifølge Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ingen bøder til indskrevne borgere, som undlader at stemme ved kommunalvalget. Yderligere spørgsmål kan rettes til Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.