Gå til indhold

Ny lov regulerer lugtudledning i chilensk svineindustri

Den chilenske lugtlovgivning er den mest ambitiøse i regionen, hvilket skaber en akut efterspørgsel på grønne løsninger i svineindustrien – en fantastisk mulighed for eksport af dansk teknologi og know-how.

D. 6. februar 2023 trådte en ny lov i kraft, som regulerer lugtudledning i svineindustrien i Chile. Lugtgrænseværdierne er de mest ambitiøse i regionen, hvilket betyder at der er få lokale aktører, der er i stand til at levere de nødvendige løsninger. Lovgivningen skal implementeres allerede inden 2027, hvilket skaber en akut efterspørgsel på grønne løsninger i svineindustrien.

Lovgivningens indhold

  • Svinefarme fra 750 til 25.000 grise skal reducere deres lugtudledning fra gyllelaguner med 70%.
  • Svinefarme fra 25.000 til 50.000 grise skal reducere deres lugtudledning fra gyllelaguner med 75% og lugtudledning fra møddinger med 60%.
  • Svinefarme over 50.000 grise skal holde lugtudledningen under 8 ouE/m3 ved fraktil-95 – til sammenligning er grænseværdierne mellem 3 og 10 ouE/m3 i EU landene.
  • Nye svinefarme under 50.000 grise skal overholde en grænseværdi på 10 ouE/m3 ved fraktil-98, mens nye svinefarme over 50.000 grise skal overholde en grænseværdi på 8 ouE/m3 ved fraktil-98.

Komparative fordele for danske virksomheder

Danmarks ekspertise i bæredygtig svineproduktion er allerede velkendt i den chilenske svineindustri og dansk eksport har et godt ry uden sidestykke. Den danske ambassade har et tæt samarbejde med den chilenske svineindustri, hvilket positionerer danske virksomheder perfekt til denne nye eksportmulighed.

Senest har TC Santiago i tæt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og en række danske virksomheder arrangeret en deltagelse i Agromek 2022 for repræsentanter fra både den Chilenske og Peruvianske svineindustri. Tidligere i 2022 arrangerede TC Santiago ligeledes både fysiske og virtuelle virksomhedsdelegationer til Chile for at fremme bæredygtig svineproduktion – særligt med fokus på at mindske miljøpåvirkningen.

Teknologikatalog i samarbejde med ASPROCER

TC Santiago har allerede sikret at flere danske virksomheder er repræsenteret i Chile i et såkaldt ”lugtkatalog” af løsninger til svineindustrien som den national brancheorganisation for kødeksportører, ChileCarne har samlet og gjort tilgængeligt for medlemmer og andre interesserede.

Tilbyder din virksomheder løsninger til lugthåndtering i forbindelse med svineproduktion, så kontakt TC Santiago for at blive introduceret til ChileCarne og blive en del af lugtkataloget.

”Strategic Business Alliance” (SBA) – under opsejling

De chilenske og peruvianske svineproducenter kigger mod Danmark for at finde løsninger til at øge effektiviteten, bæredygtigheden og miljøstandarderne i deres svineproduktion. Danske virksomheder har en unik mulighed for at udnytte det store potentiale i både Chile og Peru. TC Santiago har gennem de senere år aktivt positioneret danske løsninger til svineproduktion og kan gennem tætte relationer til industriens primære interessenter facilitere og bygge bro til potentielle slutkunder og partnere.

Aktuelle markedsdrivere for nye investeringer er lugt- og gyllehåndtering på alle størrelse bedrifter grundet de nævnte lovændringer, energi- og vandoptimering, foder- og foderløsninger og genetik.

TC Santiago arbejder i øjeblikket på at samle en gruppe af virksomheder med komplementære løsninger i en strategisk alliance der i fællesskab til styrke eksportmulighederne for alle de deltagende alliancemedlemmer.

Hold øje med TC LATAM på LinkedIn for lancering af SBA’en.

 

Kontakt

Læs mere om lovgivningen nedenfor eller kontakt TC Santiago for mere information.

Følg os desuden på TC LATAMs LinkedIn for seneste nyheder: Link

 

Mere information

For et overblik, se følgende artikel fra País Circular (dansk): Link

Original artikel på spansk kan findes her: Link

 

En engelsk oversættelse af den omtalte lovgivning kan findes her: Link

Loven i sin originale version på spansk kan findes her: Link