Gå til indhold

Kørekort og legaliseringer

Her finder du information om følgende:

Legaliseringer

Apostillen

Danmark har tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007, og det betyder, at det er blevet enklere for borgere og virksomheder at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet.

Før 1. januar 2007 skulle et dokument gerne gennem 3-4 legaliseringer hos forskellige ressortmyndigheder. I dag vil du i de fleste tilfælde kunne nøjes med en enkelt legalisering i form af  Apostille-stemplet i Udenrigsministeriet.

Når et dokument har fået påtegnet en Apostille, kan du springe yderligere legalisering over, hvis dokumentet skal bruges i ét af de ca. 100 lande, som er med i Apostille-konventionen, heriblandt alle EU-lande. Se listen med Apostille-landene her.

Kun hvis det pågældende land ikke har underskrevet Apostille-konventionen, er det nødvendigt med endnu en legalisering på det pågældende lands ambassade.

Chile, Peru og Ecuador er alle tiltrådt Apostille-konventionen.

Apostille-stemplet
Apostillen indeholder information om, hvilken myndighed underskriveren af dokumentet tilhører. Hver Apostille har et unikt nummer, og de enkelte oplysninger arkiveres.

Det betyder, at en udenlandsk modtager af et dokument med en dansk Apostille kan få bekræftet eksistensen af den enkelte Apostille-påtegning hos Udenrigsministeriets Legalisering.

Ligeledes kan man, hvis man modtager en udenlandsk Apostille, kontakte det pågældende lands Apostille-myndighed og få Apostillen bekræftet. På Haagerkonventionens hjemmeside findes en liste over medlemslandenes Apostille-myndigheder: www.hcch.net

Sprog
Apostille-stemplet er dobbeltsproget dansk-engelsk. Da Udenrigsministeriet kun må have én version, kan vi desværre ikke tilbyde at påtegne på f.eks. fransk og spansk.

Stempling
Apostille-stemplets oplysninger udfyldes elektronisk og printes så vidt muligt direkte på dokumentet. Apostillen kan også printes på et nyt ark (en allonge) og påsættes dokumentet med en oblat  (et klistermærke).

Yderligere information
Oplysninger om legaliseringskontorets åbningstider, gebyr, adresse osv. findes på 
Forsiden.

Dansk kørekort

Der gælder forskellige regler for udstedelse af dansk kørekort, alt afhængigt af hvor du har sædvanlig bopæl.

Personer med sædvanlig bopæl i Danmark

Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor en person opholder sig i mindst 185 dage inden for et kalenderår.

For at søge om et  nyt kørekort skal du møde op personligt på ambassaden eller på et af de honorære konsulater. Du kan ikke indsende din ansøgning pr. post. Du bedes ringe eller skrive og aftale tid på forhånd. 

Ved indgivelse af ansøgning bør du medbringe følgende:

Ved indgivelse af ansøgning bør du medbringe følgende:

  • Udfyldt ansøgningsskema (findes her)
  • 1 pasfoto som opfylder politiets billedkrav (findes her)
  • Pas og dansk kørekort samt kopier
  • Politirapport i tilfælde af at kørekortet er bortkommet

Ekspeditionstid

Ansøgningen bliver sendt til Borgerservice i Danmark og der går som regel 4-5 uger inden kørekortet modtages.

Gebyr

Oplysninger om gebyr findes her.

Gebyr kan betales med kontanter, check eller bankoverførsel.

Midlertidigt kørekort:

Hvis du mister dit kørekort under et ophold i udlandet, kan en dansk repræsentation efter kontrolcheck med Rigspolitiet udstede en attest på, at du er indehaver af et gyldigt dansk kørekort med angivelse af type og kategorier. Dette medfører et gebyr som du kan se her.

Opmærksomheden henledes dog på at politimyndigheder i Chile ikke altid godkender en sådan attest.

Personer med bopæl uden for Danmark

Dansk kørekort kan kun udstedes til personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark. Ved sædvanlig bopæl forstås det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig i mindst 185 dage inden for et kalenderår. Personer, som er registreret i det danske CPR-register og med adresse i Danmark, betragtes som havende sædvanlig bopæl i Danmark.

Hvis en person, der ikke har sædvanlig bopæl i Danmark mister sit kørekort eller har kørekort som er ved at udløbe, henvises til de lokale myndigheder i opholdslandet.

Disse regler gælder ikke for internationale kørekort.

Internationalt kørekort

Internationalt kørekort

Der kan søges om internationalt kørekort på vores repræsentationer.

Et internationalt kørekort udstedes med gyldighed i 1 år.

For at søge om et internationalt kørekort bedes du ringe eller skrive og aftale tid på forhånd.

Ved indgivelse af ansøgning bør du medbringe følgende:

  • Udfyldt ansøgningsskema (findes her)
  • 1 pasfoto som opfylder politiets billedkrav (findes her)
  • Pas
  • Gyldig dansk kørekort

Ekspeditionstid

Ansøgningen bliver sendt til Borgerservice i Danmark og der går som regel 4-5 uger inden kørekortet modtages.

Gebyr

Oplysninger om gebyr findes her.

Gebyr kan betales med kontanter, check eller bankoverførsel.

For yderligere oplysninger angående regler om danske kørekort henvises til Færdselsstyrelsen i Danmark.