Gå til indhold

Kørekort og legaliseringer

Her finder du information om følgende:

Legaliseringer

Apostillen

Danmark har tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007, og det betyder, at det er blevet enklere for borgere og virksomheder at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet.

Før 1. januar 2007 skulle et dokument gerne gennem 3-4 legaliseringer hos forskellige ressortmyndigheder. I dag vil du i de fleste tilfælde kunne nøjes med en enkelt legalisering i form af  Apostille-stemplet i Udenrigsministeriet.Når et dokument har fået påtegnet en Apostille, kan du springe yderligere legalisering over, hvis dokumentet skal bruges i ét af de ca. 100 lande, som er med i Apostille-konventionen, heriblandt alle EU-lande. Se listen med Apostille-landene her.Kun hvis det pågældende land ikke har underskrevet Apostille-konventionen, er det nødvendigt med endnu en legalisering på det pågældende lands ambassade.

Chile, Peru og Ecuador er alle tiltrådt Apostille-konventionen.

Apostille-stemplet
Apostillen indeholder information om, hvilken myndighed underskriveren af dokumentet tilhører. Hver Apostille har et unikt nummer, og de enkelte oplysninger arkive

res.

Det betyder, at en udenlandsk modtager af et dokument med en dansk Apostille kan få bekræftet eksistensen af den enkelte Apostille-påtegning hos Udenrigsministeriets Legalisering.

Ligeledes kan man, hvis man modtager en udenlandsk Apostille, kontakte det pågældende lands Apostille-myndighed og få Apostillen bekræftet. På Haagerkonventionens hjemmeside findes en liste over medlemslandenes Apostille-myndigheder: www.hcch.net

Sprog
Apostille-stemplet er dobbeltsproget dansk-engelsk. Da Udenrigsministeriet kun må have én version, kan vi desværre ikke tilbyde at påtegne på f.eks. fransk og spansk.

Stempling
Apostille-stemplets oplysninger udfyldes elektronisk og printes så vidt muligt direkte på dokumentet. Apostillen kan også printes på et nyt ark (en allonge) og påsættes dokumentet med en oblat  (et klistermærke).

Yderligere information
Oplysninger om legaliseringskontorets åbningstider, gebyr, adresse osv. findes på 
Forsiden.

Dansk kørekort

Hvis du har mistet dit danske kørekort under en ferie i udlandet, bør du kontakte Færdselsstyrelsen, som kan udstede en bekræftelse på, at du har et gyldigt, dansk kørekort (Erklæring om førerret). Hvis du har Nem-Id, kan du melde dit kørekort mistet her: https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Koerekort/Mistet-koerekort

Hvis du ønsker at forny dit danske kørekort og har fast bopæl i Danmark, bør du møde personligt op på Borgerservice i Danmark. Ved fast bopæl forstås det sted, hvor en person opholder sig i mindst 185 indenfor et kalenderår.

Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, kan du ikke forny dit danske kørekort. I stedet bør du ansøge om kørekort hos de lokale myndigheder i det land, hvor du har fast bopæl. Færdselsstyrelsen kan udstede en Erklæring om førerret, som er en bekræftelse på, at du tidligere har haft et gyldigt, dansk kørekort. Denne bekræftelse skal du selv indhente ved at henvende dig skriftligt til Færdselsstyrelsen:

Færdselsstyrelsen
Sorsigvej 35
6760 Ribe

Tel.: +45 72 21 88 99
Email: [email protected] 

Læs mere her: Kørekort i udlandet (internationalt kørekort) (borger.dk)

Mod et gebyr, kan den danske repræsentation assistere med at kontakte Færdselsstyrelsen med henblik på at anmode om en Erklæring om førerret. Se gebyrlisten her.

Vær venligst opmærksom på, at Færdselsstyrelsen vil fremsende erklæringen direkte til dig. 

Det anbefales, at du downloader Kørekort-Appen fra App Store eller Google Play. Dog bør du altid have dit fysiske kørekort på dig, også når du kører udenfor Danmark.

Internationalt kørekort

Internationalt kørekort

Et dansk kørekort er gyldigt i alle EU-lande, Schweitz, Norge, Island og Lichtenstein. Hvis du er indehaver af et dansk kørekort og ønsker at køre udenfor de førnævnte lande, kan du ansøge om et internationalt kørekort.

Et internationalt kørekort er gyldigt i 1 år, og kun sammen med et dansk kørekort. Internationale kørekort udstedes i Danmark og behandlingstiden er 3-4 uger.   

Hvis du ønsker at ansøge om et internationalt kørekort gennem en dansk repræsentation, bør du bestille en tid på forhånd og du bør medbringe følgende: 

  • Et gyldigt dansk kørekort
  • Dit pas (eller andet billed-ID)
  • 1 pasbillede (35 x 45mm) – krav til billede kan findes her
  • Application form P22 korrekt udfyldt og underskrevet

Yderligere information om internationalt kørekort kan findes her:

Kørekort i udlandet (internationalt kørekort) (borger.dk) 

Gebyr

Oplysninger om gebyr findes herGebyr skal betales med bankoverførsel.

For yderligere oplysninger angående regler om danske kørekort henvises tilFærdselsstyrelsen i Danmark.