Gå til indhold

Danske pas

Biometriske pas

Danmark indførte biometriske pas den 1. januar 2012, hvilket betyder, at der er færre steder i udlandet, hvor du kan få udstedt dansk pas. De biometriske danske pas indeholder nu digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed er der skabt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges.

Beslutningen om at indføre fingeraftryk i pas har været en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med biometriske pas sikres danske statsborgere også muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der kræver denne type pas ved indrejse.

Med biometrisk pas er du bedre sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, samt mod, at dit pas forfalskes.

Udstedelse af biometriske pas kræver, at der er installeret særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der har adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har haft som følge, at der er færre danske repræsentationer, hvor du kan søge om pas.

Hvor kan jeg ansøge om pas? 

I Chile kan voksne og børn over 12 år kun ansøge om pas på ambassaden i Santiago, da de skal have et biometrisk pas. Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk, og pasansøgningen kan derfor også indgives på de danske konsulater i Chile. Det samme gælder for pasansøgninger i de sideakkrediterede lande, Peru og Ecuador.

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du kan ansøge om pas hos kommunerne i Danmark. Du kan også ansøge om pas i udlandet og modtage passet på et af kommunernes borgerservicecentre i Danmark. I dette tilfælde opkræves et gebyr som fremgår af gebyrlisten.

Ansøgning om pas

Ansøger skal altid møde personligt op og skal medbringe følgende: 

• Et ansøgningsskema i udfyldt stand. Skemaet underskrives på ambassaden.
• Nuværende pas, alternativt politianmeldelse i tilfælde af mistet pas.
• Bevis for dansk statsborgerskab, f.eks. udløbet pas, fødsel- og dåbsattest, indfødsretsbevis.
• Evt. dokumentation for navneændring.

 

Der vil på ambassaden blive optaget biometrisk data, som består af elektronisk billed, underskrift og fingeraftryk.

Hvad kan jeg få ordnet på honorære konsulater?

De honorære konsulater kan forlænge pas, udstede provisoriske pas og modtage ansøgninger om pas for mindreårige under 12 år.

Forlængelse af pas 

Det er muligt at få forlænget gyldigheden af dit pas, hvis det er udløbet inden for de sidste tre måneder eller er ved at udløbe. Et pas kan dog kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du på forhånd sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas.

Forlængelse kan foretages på ambassaden i Santiago og de honorære konsulater.

Provisorisk pas (Nødpas)

Et provisorisk pas udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses og for max. 12 måneder.

Et provisorisk pas skal afleveres til din kommunes borgerservicecenter eller en dansk repræsentation efter benyttelsen.

Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Ansøgeren bør sikre sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender provisoriske pas. Undersøg dette på forhånd via: Andre landes pas og visumregler

Ved ansøgning til provisorisk pas skal der medbringes følgende:

• Udfyldt ansøgningsskema
• 1 pasbillede, som opfylder politiets krav: Politiets krav
• Politianmeldelse eller nuværende pas

I helt særlige tilfælde kan det være muligt at få udstedt et midlertidigt pas uden for ambassadens eller konsulatets almindelige åbningstid, men der skal være tungtvejende grunde til det, f.eks. ulykke, dødsfald eller alvorlig sygdom i familien, som nødvendiggør, at du skal hurtigt hjem. I sådanne tilfælde kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på tlf. +45 33921112, e-mail: [email protected], som efter en konkret vurdering af sagen vil forsøge at hjælpe dig. Det bemærkes, at der kan være tilfælde, hvor det ikke vil være praktisk muligt for ambassaderne og konsulaterne at hjælpe dig uden for åbningstid.

Opmærksomheden henledes på de forhøjede priser for udstedelse uden for almindelig kontortid og på lukkedage.

Du skal være opmærksom på, at det danske midlertidige pas er et tidsbegrænset rejsedokument, som først og fremmest er beregnet til at gøre det muligt at rejse hjem. Der er ikke samme sikkerhed for, at dette pas anerkendes af udenlandske myndigheder på samme vilkår som det almindelige pas. For eksempel anerkender USA kun danske midlertidige pas til brug ved udrejse, ikke ved indrejse.

Provisoriske pas kan udstedes på ambassaden i Santiago og de honorære konsulater i Chile, samt i de sideakkrediterede lande, Peru og Ecuador.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Ja, det er altid muligt at få udstedt et pas i Danmark. Det er samtidig billigere at få udstedt pas på et af kommunernes borgerservicecentre i Danmark end hos danske repræsentationer i udlandet.

Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune, man behøver ikke at være bosiddende i kommunen. Find den ønskede kommune her. Ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.  Husk også, at aftale evt. forsendelse af passet, hvis du ønsker at det bliver afleveret et andet sted. Hvis du anmoder om at passet sendes og udleveres et andet sted, betales et gebyr på udleveringsstedet, jf. gebyrlisten
Giv altid besked til ambassaden, hvis du har bestilt et pas i Danmark til aflevering hos os.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?

Når passet modtages bliver du kontaktet telefonisk eller pr. e-mail med henblik på afhentning. Du skal medbringe dit nuværende pas til annullering. Når det gamle pas er annulleret, kan du få det udleveret, hvis du ønsker det.

For udlevering af pas, som ikke er ansøgt på ambassaden (eller for udlevering på en anden ambassade eller på et honorært konsulat), betales et ekstra gebyr, jf. gebyrlisten.

Evt. ønske om fremsendelse af nyt pas skal oplyses ved bestilling. Fremsendelse med kurer kan arrangeres til opkrævning hos modtager. Fremsendelse med anbefalet post skal betales ved bestilling iht. postvæsenets takster. Det nuværende pas skal være afleveret eller annulleret inden fremsendelse af det nye pas kan ske.

Er passet ikke ansøgt på ambassaden, opkræves forsendelsesudgifter samt det ovenfor nævnte gebyr. Det samlede beløb skal efter aftale indbetales på ambassadens konto, og kvittering indsendes til ambassaden med det nuværende pas.

Skal jeg medbringe billeder til passet?

Nej, ambassaden tager billeder til passet til voksne og børn over 12 år. Særligt i forhold til mindreårige, anbefales det dog at medbringe et nyt billede af barnet, som opfylder Politiets krav. Dette billede kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede som opfylder kravene. 

Bemærk at der dog altid skal medbringes et foto til ansøgning om provisorisk pas.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas.

Særligt om pas til mindreårige

Følgende regler gælder for personer under 18 år. Barnet skal altid være med på ambassaden. 

Følgende skal medbringes:

• Udfyldt ansøgningsskema med samtykke fra begge forældre på side 2
• Barnets fødsels- dåbs- eller navneattest. Er barnet født udenfor Danmark, skal disse præsenteres med apostille-stempel
• Forældrenes pas

Navnet fra fødselsattesten bliver anvendt i passet.

Reglerne for dansk indfødsret samt 22 års reglen kan ses her. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte ambassaden.

Ansøgning om pas til børn under 12 år kan indgives på ambassaden i Santiago samt alle underordnede konsulater i Chile, Peru og Ecuador. Ved ansøgning om pas til børn under 12 år på honorære konsulater skal der medbringes et pasbillede som opfylder politiets krav: Politiets krav. Benyttes denne mulighed skal tidsbestilling og betaling af gebyr ske direkte til ansøgningsstedet.

Nyfødte børn i udlandet

Ambassaden henleder opmærksomheden på, at børn der er født i udlandet ofte erhverver opholdslandets statsborgerskab ved fødslen. De opholder sig derfor i landet som dette lands statsborgere og skal have udstedt et pas af de lokale myndigheder for at kunne rejse ud af landet.

Tidsbestilling, gyldighed og gebyrer

På ambassaden i Santiago skal der bestilles tid til pasekspedition på ambassadens telefon +56 2 2941 5100 med opgivelse af navn og kontaktoplysninger eller på ambassadens e-mail, [email protected].

For personer, som er fyldt 18 år, udstedes pas med en gyldighed på 10 år fra udstedelsesdatoen. Er pasansøger mellem 2 og 18 år, udstedes passet med gyldighed på 5 år fra udstedelsesdatoen. For børn under 2 år udstedes pas med en gyldighed på 2 år.

Prisen er den samme for alle typer af pas ekspederet indenfor ambassadens kontortider. Gebyret betales samtidig med indgivelse af pasansøgningen i chilenske pesos, via bankoverførsel. Se gebyroversigten her.

Vær opmærksom på, at for udstedelser af provisoriske pas uden for ambassadens kontortider opkræves særlige gebyrer.

Ambassadens bankoplysninger:

Banco Santander
Cuenta corriente
NO. 6703545-3
Embajada de Dinamarca
RUT.: 69.901.700-0
SWIFT: BSCHCLRM

Evt. kommentar: Fornyelse af pas + navn