Gå til indhold

Før din rejse

Resumé

Som en del af forberedelserne til din rejse til Chile, kan det anbefales at benytte nedenstående links til chilenske turisme-sites. På disse sites finder du oplysninger om steder og begivenheder, som man ikke bør gå glip af, samt om hoteller, restauranter og anden information, der kan være nyttig inden rejsen til Chile.

Turistinformation

Tourism Chile - Turistinformation (engelsk)

Chile Travel - turistinformation, relevante links, etc. (engelsk)

Sernatur - Chiles officielle turistinformation (spansk)

Opdag Verden - Nyheder og rejseartikler fra Chile (dansk)

Lonely Plan et Chile - Rejseguide (engelsk)

Fly- og færgeforbindelser
Flere større europæiske flyselskaber servicerer lufthavnen i Santiago de Chile (SCL). Dog er der ikke direkte fly til/fra Danmark. Chiles største flyselskaber er LATAM og Sky Airline. Aerolineas Argentinas kan desuden anbefales hvis du skal flyve fra f.eks. Santiago de Chile til Buenos Aires i Argentina. Yderligere findes der et veludviklet net af indenrigsruter, men med forholdsvis høje billetpriser.

LATAM Chile - Chiles største flyselskab, både indenrigs- og udenrigsruter (flersproget site)

Sky Airline - Chiles andet store flyselskab (spansk)  

Aerolíneas Argentinas  - Argentinas største flyselskab med forbindelser til Chile (flersproget site)   

Navimag Ferries - organiserer krydstogter i den chilenske del af Patagonien (engelsk) 

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder råd og oplysninger til danske rejsende om en række lande og områder med særlig risiko på grund af krig, fare for terrorisme, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet og lignende. Rejsevejledningerne bygger på oplysninger om og vurderinger af sikkerhedssituationen, som er indhentet bl.a. fra de danske ambassader.

Rejsevejledninger udarbejdet af Udenrigsministeriet >

Rejsevejledninger udarbejdet af andre lande >

Rejsevejledningerne opdateres jævnligt på grundlag af de oplysninger, Udenrigsministeriet modtager. I krisesituationer kan opdatering forekomme hyppigt. Det er muligt at abonnere på de enkelte rejsevejledninger, så man modtager en e-mail, når rejsevejledningen bliver opdateret med meget vigtige opdateringer (rutinemæssige opdateringer bliver ikke sendt til abonnenterne). Et abonnement oprettes ved at klikke på ”Abonner” i toppen af den relevante rejsevejledning.

Der udarbejdes ikke rejsevejledninger for alle verdens lande. Rejsevejledningerne udarbejdes kun for hyppigt besøgte lande, hvor særlige sikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende, og hvor det er muligt for Udenrigsministeriet løbende at modtage troværdige oplysninger om sikkerhedssituationen. Desuden laves der rejsevejledninger for nogle lande, hvor helt særlige sikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende. Udenrigsministeriet udarbejder ikke rejsevejledninger for EU-landene og de nordiske lande. For de lande, hvor Udenrigsministeriet ikke udarbejder rejsevejledninger, henvises til rejsevejledninger, der udsendes af andre landes udenrigsministerier.

Valg af rejsemål
Hvor du vil rejse hen er naturligvis din egen beslutning og dermed også dit eget ansvar. Udenrigsministeriet vil dog gerne hjælpe med, at du har så godt et grundlag som muligt at vælge dit rejsemål på og dermed også bidrage til, at du får en sikker og problemfri rejse.

Niveauer for rejsevejledningerne
Rejsevejledninger indeholder typisk råd om at udvise forsigtighed eller agtpågivenhed over for de risici, der findes på den enkelte destination.

Hvis de givne risici i et land vurderes at være så alvorlige, at man bør have helt særlige grunde for at besøge landet kan Udenrigsministeriet fraråde ikke-nødvendige rejser til landet. Vigtige forretningsrejser og uopsættelige familiebegivenheder kan eventuelt få rejsende til at vurdere at et besøg i landet er nødvendigt.

I særlige tilfælde kan Udenrigsministeriet vurdere, at sikkerhedssituationen i et givent land er af en sådan karakter, at rejser til landet helt bør undgås. I sådanne tilfælde frarådes alle rejser til landet.

Rejsevejledningerne for nogle lande kan fraråde ikke-nødvendige rejser til dele af landet og alle rejser til andre dele af landet.

Endelig kan Udenrigsministeriet – i helt særlige situationer – fraråde alle rejser til et land kombineret med rådet om at danskere bør forlade landet.

Beslutningen er din
Udenrigsministeriet anbefaler danske rejsende at læse rejsevejledningen for det land, som man ønsker at besøge. Det er imidlertid den enkelte borgers eget ansvar at forholde sig til oplysningerne i rejsevejledningen og i andre kilder (eksempelvis rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier) og på den baggrund beslutte, om en rejse skal foretages eller ej.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er kun vejledende. Det står naturligvis danskere frit for at rejse, hvorhen de vil.

Rejsevejledninger og afbestillingsregler
Rejsevejledningerne kan have betydning for spørgsmål mellem den rejsende og rejseselskabet. Det gælder ikke mindst for mulighederne for at afbestille en rejse. Udenrigsministeriet har imidlertid ingen indflydelse på, hvordan rejseselskaberne anvender rejsevejledninger. Det er rejseselskabernes egen afgørelse.

Det er vigtigt at understrege, at økonomiske interesser ikke indgår i udformningen af rejsevejledningerne. Rejsevejledningerne er alene udtryk for Udenrigsministeriets aktuelle vurdering af den sikkerhedsmæssige situation i et bestemt område eller land.

Terrorrisiko
Udenrigsministeriet modtager løbende efterretninger fra forskellige kilder om terrorrisikoen i en række lande og områder. En af kilderne er dokumentet "Vurdering af terrortruslen mod Danmark", som publiceres af Center for Terroranalyse (CTA) i Politiets Efterretningstjeneste (PET). CTAs hjemmeside findes ved at klikke her.

På baggrund af de løbende efterretninger oplyser Udenrigsministeriet om sin vurdering af den aktuelle terrorrisiko i rejsevejledningen for det pågældende land.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus på Danmark, en særlig risiko for, at terrorangreb kan blive rettet direkte mod danskere i udlandet. Det gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske.

Læs mere om terrorrisikoen på denne side.

Særligt om sygdomme
Sundhedsfaglig rådgivning og oplysninger vedr. vaccinationer kan fås hos Statens Serum Institut. For oplysninger specifikt om fugleinfluenza se også Fødevarestyrelsens hjemmeside og særskilt hjemmeside om fugleinfluenza.

I tilfælde af et udbrud af pandemisk influenza vil danskere i udlandet kunne blive berørt, selvom de ikke rammes af sygdommen. Klik her for at læse Udenrigsministeriets gode råd til, hvordan du bør forholde dig i en sådan situation. For oplysninger om influenza A (H1N1) se også her.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man bl.a. finde en oversigt over forekomster og udbrud af sygdomme ude i verden. Klik her for at komme direkte til denne oversigt.

Flysikkerhed
Der er stor forskel på flysikkerheden i de forskellige dele af verden. En række flyselskaber især i Afrika og Asien er optaget på EU´s liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed. Det anbefales at undersøge, f.eks. gennem sit rejsebureau, om de flyselskaber, man agter at benytte, står på denne liste.

Andre nyttige oplysninger
Det anbefales at læse Udenrigsministeriets råd Rejse til udlandet og Hvis uheldet er ude.

De politiske og økonomiske forhold i alle lande er beskrevet i Udenrigsministeriets landefakta.

Rejseforsikring

En udlandsrejse uden den rigtige sygeforsikring kan få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Det kan koste dig en million
Det kan koste dig en million! At rejse er at leve, men at rejse uden forsikring er en rigtig dårlig idé. Har du glemt eller fravalgt rejseforsikringen, står du selv med det økonomiske ansvar, hvis det går galt i udlandet. Og selv mindre alvorlige skader såsom et brækket ben eller en mindre alvorlig sygdom kan let løbe op i titusindvis af kroner. Det er ikke ualmindeligt, at en sygeseng på et hospital koster over 5.000 kroner om dagen. Komplicerede skader eller sygdomme såsom en hjerneblødning på et fjernt rejsemål kan inklusiv hjemtransport med ambulancefly koste dig en million kroner, hvis du ikke har forsikringen i orden.

Det gule sygesikringsbevis dækker ikke i Chile
Den offentlige sygesikring (det gule sygesikringsbevis) gælder kun ved rene ferierejser af maximum en måneds varighed i Europa. Det gule sygesikringsbevis dækker ikke i Chile, og man bør derfor tegne en privat forsikring ved rejser til Chile.

Har du checket din rejseforsikring i dag?
Inden du rejser til udlandet skal du altid undersøge, hvilken type rejseforsikring du har behov for. Du skal især være opmærksom på:

 • Rejsens længde (vær sikker på dækning under hele rejsens varighed)
 • Rejsens art (ferie/studier/forretning)
 • Rejseaktiviteter (vær sikker på dækning i forbindelse med alle planlagte aktiviteter, herunder risikable sportsgrene)
 • Konstaterede sygdomme

Du bør altid sørge for at være forsikret, når du rejser i udlandet, så du er sikker på at få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark.

Kroniske lidelser
Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring normalt ikke dækker behandling af kroniske lidelser, som var konstaterede før afrejsen.

Sportsulykker
En almindelig rejsesygeforsikring dækker ikke nødvendigvis egne skader ved visse sportsulykker (f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning, svæveflyvning, faldskærmsudspring og sejlads med vandscooter).

Leje af vandscooter, speedbåd og andre motoriserede søfartøjer kan medføre omfattende erstatningskrav, hvis man påfører skader på andre. Det er ikke muligt i Danmark at tegne en rejseforsikring/ tillægsforsikring med privat ansvarsdækning i forbindelse med leje af vandscooter, speedbåd eller andre motoriserede søfartøjer. Inden leje af vandscooter, speedbåd, mv., skal man derfor sikre sig, at udlejeren har en ansvarsforsikring. Har udlejeren ikke en ansvarsforsikring, skal man nøje overveje, om man er indstillet på at løbe den betydelige risiko ved ikke at være forsikret. Det kan blive meget dyrt i form af store erstatningskrav.

Behov for retshjælp i forbindelse med visse sportsulykker er ikke altid er omfattet af en almindelig rejseforsikring.

Eftersøgning og redningsaktioner
I mange lande er eftersøgninger og redningsaktioner ikke gratis. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan kun lægge penge ud i sådanne tilfælde, hvis du, din bank eller andre stiller sikkerhed for dig.
Inden du bestiller en rejse, hvori der indgår risikable aktiviteter som f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning og svæveflyvning bør du enten sikre dig, at rejsearrangøren eller den lokale arrangør af den pågældende aktivitet kan stille garanti for eller betale for en eventuel eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktion eller selv tegne en forsikring, der dækker disse situationer.

Læs mere om rejseforsikring på Udenrigsministeriets hjemmeside.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du læse mere om hvilke vaccinationer der er nødvendige i forbindelse med din rejse til Chile. 

Danske Pas

Fra 1. januar 2012 er der indført biometriske pas med fingeraftryk. Dette betyder, at der i dag er færre steder, hvor man kan ansøge om dansk pas. Der skal bestilles tid til pasekspedition og det anbefales, at nedenstående vejledning gennemlæses grundigt, samt at man søger i god tid.

Hvor kan du søge om nyt pas?
I Chile kan voksne og børn over 12 år kun ansøge om pas på ambassaden i Santiago, da de skal have et biometrisk pas med fingeraftryk. Børn under 12 år skal ikke afgive fingeraftryk, og pasansøgnignen kan derfor også indgives på de danske konsulater i Chile. Det samme gælder for pasansøgninger i de sideakkrediterede lande, Peru og Ecuador.

Man kan også søge om pas på et af kommunernes borgerservicecentre under ophold i Danmark og anmode om at få det udleveret på ambassaden eller på en række andre repræsentationer i udlandet. Ved udlevering af passet opkræves et gebyr som du kan se HER.

Det er ligeledes muligt at ansøge om pas i udlandet og modtage passet på et af kommunernes borgerservicecentre i Danmark. Find den ønskede kommune på www.kommune.dk.
 
Tidsbestilling og gebyr
Der skal bestilles tid til pasekspedition på ambassadens telefon +56 2 2941 5100 eller på e-mail [email protected]. Det anbefales, at kontakte ambassaden i god tid før en evt. rejse bestilles. Prisen er nu den samme for alle typer af pas ekspederet inden for ambassadens kontortider. Gebyret betales samtidig med indgivelse af pasansøgningen i kontanter med chilenske pesos eller med check. Man kan også overføre betaling for gebyret forinden til ambassadens bankkonto, og man skal i så fald medbringe kvitteringen ved fremmøde på ambassaden. Borgere som kommer tilrejsende fra udlandet, kan betale kontant under ekspeditionen (dette bedes venligst oplyst ved tidsbestillingen). Se gebyroversigten HER.

Vær opmærksom på, at for udstedelser af provisoriske pas uden for ambassadens kontortider opkræves særlige gebyrer. Disse priser gælder for 1. pas i en ekspedition, og i tilfælde af yderligere pas i samme ekspedition betales der normalt gebyr pr. stk.

Dit nuværende pas
Du kan beholde dit nuværende pas indtil det nye pas er klar. Hvis du gør det, skal du aflevere eller indsende det nuværende pas til ambassaden, inden det nye kan udleveres eller sendes. Om ønsket kan du få dit nuværende pas tilbage i annulleret stand. Er dit nuværende pas bortkommet eller blevet stjålet, skal du anmelde det til politiet.

Ansøgning om pas
Ansøger skal medbringe:

• Et ansøgningsskema i udfyldt stand (kan downloades her). Skemaet underskrives på ambassaden.
• Nuværende pas, alternativt politianmeldelse i tilfælde af mistet pas.
• Bevis for dansk statsborgerskab, f.eks. udløbet pas, fødsels- og dåbsattest.
• Evt. documentation for navneændring.

Der vil på ambassaden blive optaget biometrisk data, som består af elektronisk billede, underskrift og fingeraftryk.

Særligt om pas til mindreårige
Følgende gælder for personer under 18 år.
Kravet om personlig henvendelse gælder også for børn, og barnet skal derfor altid være med på ambassaden.

Der skal medbringes:

• Barnets fødsels-, dåbs- eller navneattest.
• Hvis moderen er dansk: Moderens danske pas.
• Hvis faderen er dansk: Fars danske pas og, afhængig af barnets fødselsdato, forældrenes vielsesattest.
• Pas eller anden legitimation for den forældre, som ikke er med på ambassaden. Denne person skal kunne kontaktes telefonisk under ekspeditionen.

Navnet på fødselsattesten bliver anvendt i passet.

Reglerne for dansk indfødsret samt 22-års reglen kan ses HER.
Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte ambassaden.

Husk, for så vidt angår børn født i Chile, skal disse bruge deres chilenske pas til at rejse ud af landet, da de har erhvervet chilensk statsborgerskab ved fødslen, og opholder sig i landet som chilenske statsborgere.

Udlevering/forsendelse
Når passet modtages på ambassaden, vil du blive kontaktet telefonisk eller på e-mail for at aftale afhentning. Ved afhentning skal du medbringe dit tidligere pas.

For udlevering af pas, som ikke er ansøgt på ambassaden, eller for udlevering på en anden ambassade eller på et honorært konsulat, skal der betales et ekstra gebyr jf. gebyroversigten.

Ønske om forsendelse af nyt pas skal oplyses ved bestilling, og det nuværende pas skal være afleveret eller annulleret, inden forsendelse af det nye kan ske. Forsendelse med kurer kan arrangeres til opkrævning hos modtager. Forsendelse med anbefalet post skal betales kontant ved pasbestilling iht. postvæsenets takster.

Er passet ikke ansøgt på ambassaden, opkræves forsendelsesudgifter samt det ovennævnte gebyr. Det samlede beløb skal efter aftale indbetales på ambassadens bankkonto, hvorefter kvitteringen og det nuværende pas sendes til ambassaden.

Forlængelse af pas
Gyldighedsfristen i et pas kan forlænges, såfremt passet er udløbet inden for de sidste 3 måneder eller er ved at udløbe. Passet kan kun forlænges én gang og højst for 12 måneder.

Forlængelse kan foretages på ambassaden og de honorære konsulater.

Midlertidig (provisorisk) pas
Efter ansøgning kan der udstedes et provisorisk pas, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas eller forlænge gyldigheden for eksisterende pas.

Et provisorisk pas udstedes som udgangspunkt til hjemrejse. Det kan kun udstedes med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og regler i de lande, der evt. skal gennemrejses, og ikke for mere en 12 måneder.

Ved ansøgning til provisorisk pas skal der medbringes:

• Udfyldt ansøgningsskema
• 1 pasbillede, som opfylder politiets krav
• Politianmeldelse eller nuværende pas

Opmærksomheden henledes på de forhøjede priser for udstedelse uden for almindelig kontortid og på lukkedage.

Provisoriske pas kan udstedes på ambassaden og de honorære konsulater i Chile, samt i vores sideakkrediterede lande, Peru og Ecuador.

Rejse med mindreårige

Specielt i forhold til rejse med mindreårige til Chile, beskriver den chilenske udlændingebekendtgørelse artikel 27 § 4 hvornår udlændinge kan blive forhindret i indrejse til Chile. Dette omfatter:

"Børn mindre end 18 år, som rejser til Chile uden ledsagelse af sin fader, moder eller værge og uden skriftlig bemyndigelse fra én af de førnævnte eller tilhørende domstol, behørigt påtegnet af chilensk myndighed."

Selvom reglerne er beskrevet som en forhindring ved indrejse, opstår de fleste tilfælde i praksis ved udrejse af Chile.

Danske statsborgere som vil rejse til og fra Chile med mindreårige (under 18 år) uden begge forældres ledsagelse bør kontakte den chilenske ambassade i København for at få oplysninger om den dokumentation, de kan blive bedt om at fremvise ved både ind- og udrejse.

Rejse med kæledyr

 Rejseregler for hunde, katte og fritter  

Det er muligt at tage dit kæledyr med på en rejse til udlandet og også muligt at tage et kæledyr med hjem fra udlandet, men der gælder særlige regler og de håndhæves strengt af myndighederne. Du bør derfor altid konsultere dyrelægen samt Fødevarestyrelsens hjemmeside for de opdaterede regler for privat ind- og udførsel af kæledyr til og fra Danmark. Desuden bør du planlægge rejsen i god tid, da det kan tage tid at få alle vaccinationer og papirer på plads.

Nedenfor angives alene de overordnede regler for at medtage kæledyr på rejser til udlandet.

Rejse med kæledyr


Der findes særlige regler for privat ud- og indførsel af kæledyr. Ved kæledyr forstås:

 • Hunde, katte og fritter (pelsdyr, der nedstammer fra ilderen)
 • Fugle, bortset fra fjerkræ
 • Kaniner og gnavere
 • Krybdyr og padder
 • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier og skaldyr
 • Tropiske akvariefisk

Personledsagelse
Ved rejser med kæledyr over Danmarks grænser stilles der normalt krav om personledsagelse, dvs. at dyrets ejer eller en anden person, som agerer på ejerens vegne, har ansvaret for dyret under transporten og rejser sammen med dyret.

Som udgangspunkt kan personledsagede kæledyr, som rejser fra lande udenfor EU, kun indføres til Danmark via grænsekontrolstederne i lufthavnene i Kastrup og Billund. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside (linket ovenover), i forhold til reglerne for specifikke lande og forskellige dyr.

Tredjelande
Lande uden for EU opdeles i to kategorier efter rabiesstatus. Nogle lande optræder på tredjelandslisten, og indførselskravene fra disse lande er mindre restriktive end fra lande, der ikke optræder på tredjelandslisten. Derfor skal man som rejsende med kæledyr orientere sig om, det land man rejser fra, optræder på tredjelandslisten.

Chile kom i december 2004 på tredjelandslisten, så der kræves ikke blodprøve til måling af antistoffer fra Chile før indrejse. Peru og Ecuador optræder ikke på tredjelandslisten. 

Som privatperson kan man max. indføre fem dyr fra et land udenfor EU. De generelle krav for rejse med dyr fra tredjelande er personledsagelse, ID-mærkning, EU-pas til selskabsdyr og gyldig rabiesvaccination.

Krav til indrejse til Danmark
Dyr fra lande på tredjelandslisten skal opfylde følgende krav, hvis de skal med på rejse:

 1. Dyrene skal rejse med et certifikat, der er udstedt af en dyrlæge eller en embedsdyrlæge fra det pågældende land. Er det dyrlægen, der skriver under, skal veterinærmyndighederne i landet stemple certifikatet.
 2. Certifikatet skal dokumentere, at dyret er vaccineret eller revaccineret mod rabies. Dyrene skal vaccineres mod rabies mindst tre uger før afrejse og vaccinationen skal være gyldig i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Dyr, vaccineret inden etårsalderen, skal revaccineres første gang efter et år.
 3. Dyrene skal kunne identificeres med enten en letlæselig tatovering eller være chipmærkede (ISO-standard).
 4. Certifikatet skal ledsages af dokumentation eller en bekræftet genpart heraf med oplysninger om identifikation af det pågældende dyr og vaccinationsoplysninger.
  Certifikatet er gyldigt i forbindelse med transport inden for EU i 4 måneder efter udstedelsesdato eller indtil udløbet af vaccinens gyldighed.

Hvis en hund eller kat ikke er personledsaget, gælder reglerne for kommerciel import af hunde og katte (og eksport), også selv om dyret ikke skal sælges.

Eksotiske dyr
Ved rejse med eksotiske dyr tilrådes det i god tid inden afrejsen at kontakte Skov- og Naturstyrelsen.

Danmark har tiltrådt konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washingtonaftalen). Internationalt er konventionen bedst kendt som CITES efter den engelske forkortelse af ”Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er det helt forbudt at handle med og indføre visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder, mm.

Kontakt og spørgsmål
Spørgsmål vedrørende rejser med kæledyr skal rettes til Fødevarestyrelsen fødevareregion. Det anbefales at forelægge sagen i god tid inden afrejsen.

Krav til indrejse til Chile, Peru og Ecuador
Hvis man vil have sin hund, kat eller andre kæledyr med på rejse i Chile, skal man altid holde sig orienteret om de gældende krav i det pågældende land. Dette gør man ved at kontakte Chiles ambassade i Danmark eller veterinærmyndigheden i Chile i god tid før afrejse, da der kan være andre særlige indførselskrav.

Hvad angår de sideakkrediterede lande, Peru og Ecuador, anbefales det at tage kontakt til Fødevarestyrelsen og/eller ambassaden i Santiago.

Pensionister og rejser til lande udenfor EU/EØS og Schweiz

Er du folke- eller førtidspensionist med bopæl i Danmark, skal du fra den 1. juli 2010 give kommunen en række oplysninger, hvis du rejser til lande uden for EU, EØS og Schweiz i mere end to måneder.
Læs mere om meddelsespligten på Borger.dk

Folke- og førtidspensionister med bopæl i et andet EU-/EØS-land, der får udbetalt dansk pension, er også omfattet af meddelelsespligten. I disse tilfælde skal rejser i mere to måneder til et land uden for EU/EØS-området meddeles til Pensionsstyrelsen i Danmark.