Gå til indhold

Før din rejse

Resumé

Som en del af forberedelserne til din rejse til Chile, kan det anbefales at benytte nedenstående links til chilenske turismesider. På disse sider finder du oplysninger om steder og begivenheder, som man ikke bør gå glip af, samt om hoteller, restauranter og anden information, der kan være nyttig inden rejsen til Chile.

 

Turistinformation

Chile Takes Care of You - Turistinformation, generel information (engelsk og spansk)  

Sernatur - Chiles officielle turistinformation (spansk)

Opdag Verden - Nyheder og rejseartikler fra Chile (dansk)

Lonely Plan et Chile - Rejseguide (engelsk)

 

Fly- og færgeforbindelser
Flere større europæiske flyselskaber servicerer lufthavnen i Santiago de Chile (SCL). Dog er der ikke direkte fly til/fra Danmark. Chiles største flyselskaber er LATAM og Sky Airline. Aerolineas Argentinas kan desuden anbefales hvis du skal flyve fra f.eks. Santiago de Chile til Buenos Aires i Argentina. Yderligere findes der et veludviklet net af indenrigsruter, men med forholdsvis høje billetpriser.

LATAM Chile - Chiles største flyselskab, både indenrigs- og udenrigsruter (flersproget side)

Sky Airline - Chiles andet store flyselskab (spansk)  

Aerolíneas Argentinas  - Argentinas største flyselskab med forbindelser til Chile (flersproget side)   

Navimag Ferries - organiserer krydstogter i den chilenske del af Patagonien (engelsk) 

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder råd og oplysninger til danske rejsende om en række lande og områder med særlig risiko på grund af krig, fare for terrorisme, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, kriminalitet og lignende. Rejsevejledningerne bygger på oplysninger om og vurderinger af sikkerhedssituationen, som er indhentet bl.a. fra de danske ambassader.

 

Rejsevejledninger udarbejdet af Udenrigsministeriet >

 

Rejsevejledninger udarbejdet af andre lande >

Rejsevejledningerne opdateres jævnligt på grundlag af de oplysninger, Udenrigsministeriet modtager. I krisesituationer kan opdatering forekomme hyppigt. Det er muligt at abonnere på de enkelte rejsevejledninger, så man modtager en e-mail, når rejsevejledningen bliver opdateret med meget vigtige opdateringer (rutinemæssige opdateringer bliver ikke sendt til abonnenterne). Et abonnement oprettes ved at klikke på ”Abonner” i toppen af den relevante rejsevejledning.

Der udarbejdes ikke rejsevejledninger for alle verdens lande. Rejsevejledningerne udarbejdes kun for hyppigt besøgte lande, hvor særlige sikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende, og hvor det er muligt for Udenrigsministeriet løbende at modtage troværdige oplysninger om sikkerhedssituationen. Desuden laves der rejsevejledninger for nogle lande, hvor helt særlige sikkerhedsmæssige forhold gør sig gældende. Udenrigsministeriet udarbejder ikke rejsevejledninger for EU-landene og de nordiske lande. For de lande, hvor Udenrigsministeriet ikke udarbejder rejsevejledninger, henvises til rejsevejledninger, der udsendes af andre landes udenrigsministerier.

 

Valg af rejsemål
Hvor du vil rejse hen er naturligvis din egen beslutning og dermed også dit eget ansvar. Udenrigsministeriet vil dog gerne hjælpe med, at du har så godt et grundlag som muligt at vælge dit rejsemål på og dermed også bidrage til, at du får en sikker og problemfri rejse.

 

Niveauer for rejsevejledningerne
Rejsevejledninger indeholder typisk råd om at udvise forsigtighed eller agtpågivenhed over for de risici, der findes på den enkelte destination.

Hvis de givne risici i et land vurderes at være så alvorlige, at man bør have helt særlige grunde for at besøge landet kan Udenrigsministeriet fraråde ikke-nødvendige rejser til landet. Vigtige forretningsrejser og uopsættelige familiebegivenheder kan eventuelt få rejsende til at vurdere at et besøg i landet er nødvendigt.

I særlige tilfælde kan Udenrigsministeriet vurdere, at sikkerhedssituationen i et givent land er af en sådan karakter, at rejser til landet helt bør undgås. I sådanne tilfælde frarådes alle rejser til landet.

Rejsevejledningerne for nogle lande kan fraråde ikke-nødvendige rejser til dele af landet og alle rejser til andre dele af landet.

Endelig kan Udenrigsministeriet – i helt særlige situationer – fraråde alle rejser til et land kombineret med rådet om at danskere bør forlade landet.

 

Beslutningen er din
Udenrigsministeriet anbefaler danske rejsende at læse rejsevejledningen for det land, som man ønsker at besøge. Det er imidlertid den enkelte borgers eget ansvar at forholde sig til oplysningerne i rejsevejledningen og i andre kilder (eksempelvis rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier) og på den baggrund beslutte, om en rejse skal foretages eller ej.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er kun vejledende. Det står naturligvis danskere frit for at rejse, hvorhen de vil.

 

Rejsevejledninger og afbestillingsregler
Rejsevejledningerne kan have betydning for spørgsmål mellem den rejsende og rejseselskabet. Det gælder ikke mindst for mulighederne for at afbestille en rejse. Udenrigsministeriet har imidlertid ingen indflydelse på, hvordan rejseselskaberne anvender rejsevejledninger. Det er rejseselskabernes egen afgørelse.

Det er vigtigt at understrege, at økonomiske interesser ikke indgår i udformningen af rejsevejledningerne. Rejsevejledningerne er alene udtryk for Udenrigsministeriets aktuelle vurdering af den sikkerhedsmæssige situation i et bestemt område eller land.

 

Terrorrisiko
Udenrigsministeriet modtager løbende efterretninger fra forskellige kilder om terrorrisikoen i en række lande og områder. En af kilderne er dokumentet "Vurdering af terrortruslen mod Danmark", som publiceres af Center for Terroranalyse (CTA) i Politiets Efterretningstjeneste (PET). CTAs hjemmeside findes ved at klikke her.

På baggrund af de løbende efterretninger oplyser Udenrigsministeriet om sin vurdering af den aktuelle terrorrisiko i rejsevejledningen for det pågældende land.

Ud over den generelle terrortrussel i store dele af verden er der, som følge af militante ekstremistiske gruppers skærpede fokus på Danmark, en særlig risiko for, at terrorangreb kan blive rettet direkte mod danskere i udlandet. Det gælder specielt i tilfælde, hvor personer umiddelbart kan identificeres som danske. 

 

Særligt om sygdomme
Sundhedsfaglig rådgivning og oplysninger vedr. vaccinationer kan fås hos Statens Serum Institut. For oplysninger specifikt om fugleinfluenza se også Fødevarestyrelsens hjemmeside og særskilt hjemmeside om fugleinfluenza.

I tilfælde af et udbrud af pandemisk influenza vil danskere i udlandet kunne blive berørt, selvom de ikke rammes af sygdommen. Klik her for at læse Udenrigsministeriets gode råd til, hvordan du bør forholde dig i en sådan situation. For oplysninger om influenza A (H1N1) se også her.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan man bl.a. finde en oversigt over forekomster og udbrud af sygdomme ude i verden. Klik her for at komme direkte til denne oversigt.

 

Flysikkerhed
Der er stor forskel på flysikkerheden i de forskellige dele af verden. En række flyselskaber især i Afrika og Asien er optaget på EU´s liste over flyselskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed. Det anbefales at undersøge, f.eks. gennem sit rejsebureau, om de flyselskaber, man agter at benytte, står på denne liste.

 

Andre nyttige oplysninger
Det anbefales at læse Udenrigsministeriets råd Rejse til udlandet og Hvis uheldet er ude.

De politiske og økonomiske forhold i alle lande er beskrevet i Udenrigsministeriets landefakta.

Rejseforsikring

En udlandsrejse uden den rigtige sygeforsikring kan få alvorlige økonomiske konsekvenser.

Det kan koste dig en million
Det kan koste dig en million! At rejse er at leve, men at rejse uden forsikring er en rigtig dårlig idé. Har du glemt eller fravalgt rejseforsikringen, står du selv med det økonomiske ansvar, hvis det går galt i udlandet. Og selv mindre alvorlige skader såsom et brækket ben eller en mindre alvorlig sygdom kan let løbe op i titusindvis af kroner. Det er ikke ualmindeligt, at en sygeseng på et hospital koster over 5.000 kroner om dagen. Komplicerede skader eller sygdomme såsom en hjerneblødning på et fjernt rejsemål kan inklusiv hjemtransport med ambulancefly koste dig en million kroner, hvis du ikke har forsikringen i orden.

 

Det gule sygesikringsbevis dækker ikke i Chile
Den offentlige sygesikring (det gule sygesikringsbevis) gælder kun ved rene ferierejser af maximum en måneds varighed i Europa. Det gule sygesikringsbevis dækker ikke i Chile, og man bør derfor tegne en privat forsikring ved rejser til Chile.

 

Har du tjekket din rejseforsikring i dag?
Inden du rejser til udlandet skal du altid undersøge, hvilken type rejseforsikring du har behov for. Du skal især være opmærksom på:

 • Rejsens længde (vær sikker på dækning under hele rejsens varighed)
 • Rejsens art (ferie/studier/forretning)
 • Rejseaktiviteter (vær sikker på dækning i forbindelse med alle planlagte aktiviteter, herunder risikable sportsgrene)
 • Konstaterede sygdomme

Du bør altid sørge for at være forsikret, når du rejser i udlandet, så du er sikker på at få dækket udgifter i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, dødsfald og evt. hjemtransport til Danmark.

 

Kroniske lidelser
Vær opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring normalt ikke dækker behandling af kroniske lidelser, som var konstaterede før afrejsen.

 

Sportsulykker
En almindelig rejsesygeforsikring dækker ikke nødvendigvis egne skader ved visse sportsulykker (f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning, svæveflyvning, faldskærmsudspring og sejlads med vandscooter).

Leje af vandscooter, speedbåd og andre motoriserede søfartøjer kan medføre omfattende erstatningskrav, hvis man påfører skader på andre. Det er ikke muligt i Danmark at tegne en rejseforsikring/ tillægsforsikring med privat ansvarsdækning i forbindelse med leje af vandscooter, speedbåd eller andre motoriserede søfartøjer. Inden leje af vandscooter, speedbåd, mv., skal man derfor sikre sig, at udlejeren har en ansvarsforsikring. Har udlejeren ikke en ansvarsforsikring, skal man nøje overveje, om man er indstillet på at løbe den betydelige risiko ved ikke at være forsikret. Det kan blive meget dyrt i form af store erstatningskrav.

Behov for retshjælp i forbindelse med visse sportsulykker er ikke altid er omfattet af en almindelig rejseforsikring.

 

Eftersøgning og redningsaktioner
I mange lande er eftersøgninger og redningsaktioner ikke gratis. Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan kun lægge penge ud i sådanne tilfælde, hvis du, din bank eller andre stiller sikkerhed for dig.
Inden du bestiller en rejse, hvori der indgår risikable aktiviteter som f.eks. dykning, riverrafting, bjergbestigning og svæveflyvning bør du enten sikre dig, at rejsearrangøren eller den lokale arrangør af den pågældende aktivitet kan stille garanti for eller betale for en eventuel eftersøgnings-, rednings- eller bjærgningsaktion eller selv tegne en forsikring, der dækker disse situationer.

Læs mere om rejseforsikring på Udenrigsministeriets hjemmeside.

På Statens Serum Instituts hjemmeside kan du læse mere om hvilke vaccinationer der er nødvendige i forbindelse med din rejse til Chile. 

Rejse med mindreårige

Specielt i forhold til rejse med mindreårige til Chile, beskriver den chilenske udlændingebekendtgørelse artikel 27 § 4 hvornår udlændinge kan blive forhindret i indrejse til Chile. Dette omfatter:

"Børn mindre end 18 år, som rejser til Chile uden ledsagelse af sin fader, moder eller værge og uden skriftlig bemyndigelse fra én af de førnævnte eller tilhørende domstol, behørigt påtegnet af chilensk myndighed."

Selvom reglerne er beskrevet som en forhindring ved indrejse, opstår de fleste tilfælde i praksis ved udrejse af Chile.

Danske statsborgere som vil rejse til og fra Chile med mindreårige (under 18 år) uden begge forældres ledsagelse bør kontakte den chilenske ambassade i København for at få oplysninger om den dokumentation, de kan blive bedt om at fremvise ved både ind- og udrejse.

Rejse med kæledyr

Rejseregler for hunde, katte og fritter  

Det er muligt at tage dit kæledyr med på en rejse til udlandet og også muligt at tage et kæledyr med hjem fra udlandet, men der gælder særlige regler og de håndhæves strengt af myndighederne. Du bør derfor altid konsultere dyrlægen samt Fødevarestyrelsens hjemmeside for de opdaterede regler for privat ind- og udførsel af kæledyr til og fra Danmark. Desuden bør du planlægge rejsen i god tid, da det kan tage tid at få alle vaccinationer og papirer på plads.

Nedenfor angives alene de overordnede regler for at medtage kæledyr på rejser til udlandet.


Der findes særlige regler for privat ud- og indførsel af kæledyr. Ved kæledyr forstås:

 • Hunde, katte og fritter (pelsdyr, der nedstammer fra ilderen)
 • Fugle, bortset fra fjerkræ
 • Kaniner og gnavere
 • Krybdyr og padder
 • Hvirvelløse dyr, bortset fra bier og skaldyr
 • Tropiske akvariefisk

 

Personledsagelse
Ved rejser med kæledyr over Danmarks grænser stilles der normalt krav om personledsagelse, dvs. at dyrets ejer eller en anden person, som agerer på ejerens vegne, har ansvaret for dyret under transporten og rejser sammen med dyret.

Som udgangspunkt kan personledsagede kæledyr, som rejser fra lande udenfor EU, kun indføres til Danmark via grænsekontrolstederne i lufthavnene i Kastrup og Billund. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside (linket ovenover), i forhold til reglerne for specifikke lande og forskellige dyr.

 

Tredjelande
Lande uden for EU opdeles i to kategorier efter rabiesstatus. Nogle lande optræder på tredjelandslisten, og indførselskravene fra disse lande er mindre restriktive end fra lande, der ikke optræder på tredjelandslisten. Derfor skal man som rejsende med kæledyr orientere sig om, det land man rejser fra, optræder på tredjelandslisten.

Chile kom i december 2004 på tredjelandslisten, så der kræves ikke blodprøve til måling af antistoffer fra Chile før indrejse. Peru og Ecuador optræder ikke på tredjelandslisten. 

Som privatperson kan man max. indføre fem dyr fra et land udenfor EU. De generelle krav for rejse med dyr fra tredjelande er personledsagelse, ID-mærkning, EU-pas til selskabsdyr og gyldig rabiesvaccination.

 

Krav til indrejse til Danmark
Dyr fra lande på tredjelandslisten skal opfylde følgende krav, hvis de skal med på rejse:

 1. Dyrene skal rejse med et certifikat, der er udstedt af en dyrlæge eller en embedsdyrlæge fra det pågældende land. Er det dyrlægen, der skriver under, skal veterinærmyndighederne i landet stemple certifikatet.
 2. Certifikatet skal dokumentere, at dyret er vaccineret eller revaccineret mod rabies. Dyrene skal vaccineres mod rabies mindst tre uger før afrejse og vaccinationen skal være gyldig i overensstemmelse med producentens anbefalinger. Dyr, vaccineret inden etårsalderen, skal revaccineres første gang efter et år.
 3. Dyrene skal kunne identificeres med enten en letlæselig tatovering eller være chipmærkede (ISO-standard).
 4. Certifikatet skal ledsages af dokumentation eller en bekræftet genpart heraf med oplysninger om identifikation af det pågældende dyr og vaccinationsoplysninger.
  Certifikatet er gyldigt i forbindelse med transport inden for EU i 4 måneder efter udstedelsesdato eller indtil udløbet af vaccinens gyldighed.

Hvis en hund eller kat ikke er personledsaget, gælder reglerne for kommerciel import af hunde og katte (og eksport), også selv om dyret ikke skal sælges.

 

Eksotiske dyr
Ved rejse med eksotiske dyr tilrådes det i god tid inden afrejsen at kontakte Skov- og Naturstyrelsen.

Danmark har tiltrådt konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (Washington-aftalen). Internationalt er konventionen bedst kendt som CITES efter den engelske forkortelse af ”Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er det helt forbudt at handle med og indføre visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af deres skind, fjer, tænder, mm.

 

Kontakt og spørgsmål
Spørgsmål vedrørende rejser med kæledyr skal rettes til Fødevarestyrelsen fødevareregion. Det anbefales at forelægge sagen i god tid inden afrejsen.

 

Krav til indrejse til Chile, Peru og Ecuador
Hvis man vil have sin hund, kat eller andre kæledyr med på rejse i Chile, skal man altid holde sig orienteret om de gældende krav i det pågældende land. Dette gør man ved at kontakte Chiles ambassade i Danmark eller veterinærmyndigheden i Chile i god tid før afrejse, da der kan være andre særlige indførselskrav.

Hvad angår de sideakkrediterede lande, Peru og Ecuador, anbefales det at tage kontakt til Fødevarestyrelsen og/eller ambassaden i Santiago.

Pensionister og rejser til lande udenfor EU/EØS og Schweiz

Er du folke- eller førtidspensionist med bopæl i Danmark, skal du fra den 1. juli 2010 give kommunen en række oplysninger, hvis du rejser til lande uden for EU, EØS og Schweiz i mere end to måneder.
Læs mere om meddelsespligten på Borger.dk

Folke- og førtidspensionister med bopæl i et andet EU-/EØS-land, der får udbetalt dansk pension, er også omfattet af meddelelsespligten. I disse tilfælde skal rejser i mere to måneder til et land uden for EU/EØS-området meddeles til Pensionsstyrelsen i Danmark.