Gå til indhold

Hvis uheldet er ude

Hvis du kommer i alvorlige problemer på din rejse i Chile eller i vores sideakkrediterede lande, Peru og Ecuador, er den danske ambassade og vores konsulater rede til at yde assistance.

Resumé

På en dansk ambassade eller konsulat kan du få hjælp til: 
Overførsel af penge til hjemrejse
Udstedelse af midlertidigt pas
Kontakt til advokat, hvis du bliver anholdt
Kontakt til pårørende i Danmark
Kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død
Oplysning om risikoområder på din vej

Ambassaden eller konsulatet kan ikke:
Låne penge ud eller lave bankforretninger
Udbetale bistandshjælp eller pension
Få dig løsladt fra fængsel eller betale din advokat
Betale hospital eller læge
Skaffe dig arbejde eller arbejdstilladelse

Uden for åbningstiden
Hvis du ringer til ambassaden eller et konsulat uden for normal åbningstid, har du mulighed for at blive stillet om til udenrigsministeriets vagtcenter i Danmark.

Det er en mulighed, du kan benytte i en kritisk situation, hvor der er behov for assistance, inden ambassaden eller konsulatet åbner igen.

Udenrigsministeriets globale vagtcenter i Danmark kan også kontaktes direkte på telefon +45 33 92 11 12 uden for ambassadens og konsulaternes åbningstid.

Sygdom og ulykke

Man bør sørge for at være forsikret ved rejse i udlandet. Den almindelige danske rejsesygesikring gælder kun på ferierejser op til en måned i Europa og tilstødende lande. Man skal være opmærksom på, at en almindelig rejsesygeforsikring ikke dækker ved visse sportsulykker (f.eks. bjergbestigning, dykning, sportsflyvning m.v.) og for behandling af kroniske lidelser, som var til stede før afrejsen.

Ved sygdom kan ambassaden hjælpe med kontakt til det forsikringsselskab, hvor forsikring er tegnet, og til den nærmeste familie. Ambassaden kan også hjælpe med at finde læge eller hospital, men ambassaden kan ikke betale for behandling eller hjemtransport, hvis dette skulle blive nødvendigt. Sådanne udgifter kan være store i udlandet, hvorfor det er nødvendigt at tegne forsikring.

Tyveri

Spærring af kreditkort
Danske kreditkort kan spærres hos Pengeinstitutternes Betalings Service, PBS, på telefon (+45) 4489 2929 (døgnåbent) eller via din bank. Yderligere kan følgende telefonnumre benyttes til spærring af danske kreditkort:

Acceptcard tlf: +45 35 86 77 77
American Express tlf: +45 80 01 00 21
Dankort tlf: +45 44 89 29 29
Diners Club tlf: +45 36 73 73 73
Eurocard tlf: +45 44 89 27 50
Visa tlf: +45 44 89 29 29
Mastercard tlf: +45 44 89 27 50

Overførsel af penge
Mister man sine penge og/eller hævekort, kan man ringe til sin bank i Danmark og aftale en ekspresoverførsel af penge.

Kan dette ikke lade sig gøre, eller er det uden for danske bankers åbningstid, kan ambassaden mod et gebyr hjælpe med en pengeoverførsel, men kun til brug for hjemrejse. Dette forudsætter dog, at familie, venner eller bank sørger for indbetaling til Udenrigsministeriet i København af det beløb, der er behov for. Når ambassaden eller konsulatet fra Udenrigsministeriet har fået sikkerhed for beløbet, får du pengene udbetalt i lokal valuta. For denne service opkræves et gebyr for personlig assistance pr. påbegyndt time som fremgår af gebyroversigten.

Der kan ikke overføres penge gennem Udenrigsministeriet til vidererejse. I stedet henvises til overførsel via Western Union. Oplysning om nærmeste Western Union agent kan fås ved henvendelse til Western Unions kundeservice i Danmark:

Western Union (Moneytransfer Nordic)
Tlf.
+45 80 01 07 11

Web: www.westernunion.com

Dødsfald

Ved dødsfald vil ambassaden eller et af konsulaterne kunne sørge for, at dansk politi hurtigt underretter de nærmeste pårørende i Danmark.

Ambassaden eller konsulaterne kan også vejlede og bistå med kremering og/eller hjemtransport af urne eller kiste – eller med lokal begravelse.

Ambassaden kan ikke betale for udgifterne i forbindelse med kremering, hjemtransport eller lokal begravelse.

Læs mere på Udenrigsministeriets Rejse og Ophold.

Fængslinger

En dansker, som bliver anklaget og fængslet for overtrædelse af lokal lovgivning, har krav på at komme i kontakt med den danske ambassade eller et dansk konsulat, hvis vedkommende selv ønsker det.

I sådanne tilfælde vil ambassaden/konsulatet hurtigst muligt søge få fastslået, om den fængslede har behov for bistand til at få forbindelse med en advokat, pårørende i Danmark eller andet. Såfremt den pågældende ønsker det, vil ambassaden aflægge besøg i fængslet jævnligt samt følge retssagens forløb.

Skulle der opstå behov for advokathjælp, kan ambassaden hjælpe med en sådan kontakt. Udgifter til advokatbistand, ekstraforplejning m.v. skal derfor afholdes af den pågældende selv. Gældende praksis er, at kun efter garantistillelse fra f.eks. vedkommendes pengeinstitut i Danmark, eller efter forudgående indbetaling af beløbet fra f.eks. familie eller venner, kan sådanne udgifter afholdes.

Læs mere på Udenrigsministeriets Rejse og ophold.