Gå til indhold

Nød - eller katastrofesituation

Nød- og katastrofesituationer som jordskælv, tsunami, terror og andre ulykker er vanskelige at forudsige. Danskere anbefales derfor at sætte sig godt ind i de nedenstående forhold.

Udenrigsministeriets kriseberedskab
Kriser, naturkatastrofer og ulykker er svære at forudsige, men som en del af Udenrigsministeriets kriseberedskab, står de danske ambassader rundt om i verden klar til at imødekomme behovet for hurtig og effektiv hjælp til nødstedte danskere i udlandet.
Udenrigsministeriets kriseberedskab består således af en række elementer, herunder ambassadernes beredskabsplaner, et udrykningsberedskab og et styrket nordisk og europæisk samarbejde på kriseberedskabsområdet m.m.

Forholdsregler for danskere i Chile
Det anbefales at alle danskere, hvad enten de opholder sig permanent eller kortvarigt i Chile, sætter sig grundigt ind i forholdsreglerne for, hvad man skal gøre hvis der opstår en nød- eller katastrofesituation i landet.

Grundet Chiles geografiske placering, er der en særlig risiko for, at man kan blive udsat for naturkatastrofer som jordskælv, tsunamier, skovbrande, vulkanudbrud, oversvømmelser, jordskred m.v., og danskere i Chile bør derfor være særligt bekendt med forholdsreglerne herom.

Udenrigsministeriets generelle vejledning for naturkatastrofer findes her

 

ONEMI
I Chile varetages den offentlige indsats ift. kriseberedskab, herunder vejledninger, forholdsregler, varslinger, pålidelig information m.m., af det chilenske indenrigsministerium ONEMI

Foruden Udenrigsministeriets generelle vejledning ovenfor, opfordres danskere i Chile således til at gøre sig bekendt med ONEMIs hjemmeside, samt de officielle anbefalinger, som findes på spansk her

 

I tilfælde af en nød- eller katastrofesituation
I tilfælde af en nød- eller katastrofesituation vil ONEMI straks blive informeret om situationen; sted, tidspunkt, situationens alvorlighed, etc. ONEMI følger da situationen nøje og råder over alle tilgængelige oplysninger, og man opfordres til at holde sig orienteret på ONEMIs hjemmeside, hvor al information vil være til rådighed på spansk.

I tilfælde af en nød- eller katastrofesituation informerer og kommunikerer ambassaden så vidt muligt via hjemmesiden, ambassadens Facebook side samt via mails og telefonnumre opgivet via Danskerlisten.

 

Registrer dig på danskerlisten
En meget stor del af Udenrigsministeriets og ambassadens ressourcer i forbindelse med en naturkatastrofe i udlandet optages af at tage kontakt til nødstedte danskere i det pågældende land. Danskerlisten giver Udenrigsministeriet og ambassaderne mulighed for hurtigt og effektivt at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation.

Læs mere og registrer dig på Udenrigsministeriets hjemmeside