Gå til indhold

Visum og opholdstilladelse til Chile

Visum og opholdstilladelse til Chile

Resumé

Ved indrejse til Chile får man automatisk turistvisum for tre måneder. Danske statsborgere, der ønsker at opholde sig i Chile i mere end tre måneder, skal i god tid forinden ansøge om opholds- og arbejdstilladelse gennem Chiles ambassade i København.


Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse inden afrejse
Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til Chile behandles på den chilenske ambassade i Danmark.
 

Chiles Ambassade i København
Kastelsvej 15
2100 København Ø
Tlf.: +45 35 38 58 34
Fax: +45 35 38 42 01

Email: [email protected]
Web: https://chile.gob.cl/dinamarca/ 

Åbningstid: mandag-fredag 9.00-16.00 (Konsulær afdeling 9.00-14.00)


Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter ankomst
Er indrejse i Chile foretaget på et turistvisum for tre måneder, kan der hos udlændingemyndighederne i Santiago eller i andre regioner søges om opholds- og arbejdstilladelse. I Santiago foregår det på følgende adresse:

Departamento de Extranjería y Migración
San Antonio 580, piso 2-3
Santiago
Tlf.: +56 224863200
Web: www.extranjeria.gov.cl

Ekspeditionstid: mandag-fredag 8.30 - 14.00

Læs endvidere om arbejdsferie under Working Holiday.

Visum og opholdstilladelse til Danmark

Resumé

Statsborgere fra Chile og Peru er ikke visumpligtige og kan opholde sig i Danmark og de andre Schengen-lande i op til 90 dage inden for et halvt år. Ønsker man at opholde sig i landet i længere tid, er det nødvendigt at søge opholdstilladelse.


Visumfri indrejse 

Chilenske og peruanske statsborgere er ikke visumpligtige i Danmark/Schengen og kan rejse i Danmark som turist i op til 90 dage. Der er dog en række krav man skal opfylde for at besøge Danmark som turist. Man skal være i besiddelse af:

  • Gyldigt pas, der er gyldigt i mindst tre måneder efter hjemrejsen.
  • Gyldig billet med hjemrejsedato fastsat inden for 90 dage efter ankomstdatoen
  • Penge til understøttelse (eller tilsvarene i kreditkort, checks eller andet). De danske myndigheder har sat et vejledende beløb på DKK 300 (EUR 40) per dags ophold i Danmark, herunder betaling for overnatning på vandrehjem eller lignende. Beløbet kan være større i tilfælde af overnatning på hoteller, og mindre i tilfælde af at man kan få kost og logi hos familie eller venner bosiddende i Danmark. Ved sidstnævnte tilfælde anbefales det, at den rejsende er i besiddelse af en invitation, hvor værten er tydeligt identificeret med adresse, telefonnummer, opholdsperiode, samt slægtskabet eller relationen til den inviterede.
  • Hvis rejsen har andet formål end turisme, anbefales det at være i besiddelse af dokumentation, der bekræfter formålet. 


Schengen-landene inkluderer:

Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Tjekkiet og Sverige.

Indrejsetilladelsen til Schengen-landene sker ved indrejsen i et af ovennævnte lande afhængigt af rejseruten. Det er derfor meget vigtigt at den rejsende holder sig underrettet om indrejsekravene til det pågældende land, vedkommende først ankommer til.


Ansøgning om visum og opholdstilladelser
Hvis man er statsborger i et land som er visumpligtig i Schengen men er fastboende i Chile, skal man i god tid inden planlagt afrejse søge om visum. Som følge af en nordisk repræsentationsaftale overtog Sveriges ambassade i Santiago per 1. april 2008 alle ansøgninger om visum til Danmark. 

På Ny i Danmark findes yderligere oplysninger om visum og opholdstilladelser og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de forskellige ansøgninger.

Visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det. Læs mere om arbejdstilladelse på Ny i Danmark

Læs endvidere om arbejdsferie i Danmark under Working Holiday.


Kontaktoplysninger for Sveriges Ambassade i Santiago findes her.
 

 

Working holiday

Resumé

Som chilensk statsborger er man ikke visumpligtig og kan opholde sig i Danmark og de andre Schengen-lande i op til 90 dage inden for et halvt år. Ønsker man at opholde sig i landet i længere tid, er det nødvendigt at søge opholdstilladelse. 

Working Holiday-aftalerne betyder, at unge statsborgere fra disse lande kan få opholdstilladelse til at opholde sig i Danmark i en længere periode. Aftalerne går begge veje, så unge danske statsborgere kan få tilladelse til at indrejse og opholde sig i et af aftalelandene efter de regler, der gælder for hvert enkelt land.

Working Holiday-aftalerne er indgået for at give unge mennesker fra de lande, som har indgået aftalerne, bedre muligheder for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Formålet er således at fremme den gensidige forståelse mellem landene. 

Danske statsborgere, som ønsker at komme på arbejdsferie i Chile, skal henvende sig på den chilenske ambassade i København. 

Læs mere om, hvordan du søger på Ny i Danmark.

Læs mere om at arbejde i Danmark på Ny i Danmark.