Gå til indhold

Visum og opholdstilladelse til Chile

Visum og opholdstilladelse til Chile

Resumé

Ved indrejse til Chile får man automatisk turistvisum for tre måneder. Danske statsborgere, der ønsker at opholde sig i Chile i mere end tre måneder, skal i god tid forinden ansøge om opholds- og arbejdstilladelse gennem Chiles ambassade i København.

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse inden afrejse
Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse til Chile behandles på den chilenske ambassade i Danmark.
 

Chiles Ambassade i København
Kastelsvej 15
2100 København Ø
Tlf.: +45 35 38 58 34
Fax: +45 35 38 42 01

Email: [email protected]
Web: https://chile.gob.cl/dinamarca/ 

Åbningstid: mandag-fredag 9.00-16.00 (Konsulær afdeling 9.00-14.00)

Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse efter ankomst
Er indrejse i Chile foretaget på et turistvisum for tre måneder, kan der hos udlændingemyndighederne i Santiago eller i andre regioner søges om opholds- og arbejdstilladelse. I Santiago foregår det på følgende adresse:

Departamento de Extranjería y Migración
San Antonio 580, piso 2-3
Santiago
Tlf.: +56 224863200
Web: www.extranjeria.gov.cl

Ekspeditionstid: mandag-fredag 8.30 - 14.00

Læs endvidere om arbejdsferie under Working Holiday.

Visum og opholdstilladelse til Danmark

Resumé

Statsborgere fra Chile og Peru er ikke visumpligtige og kan opholde sig i Danmark og de andre Schengen-lande i op til 90 dage inden for et halvt år. Ønsker man at opholde sig i landet i længere tid, er det nødvendigt at søge opholdstilladelse.

Visumfri indrejse 
Chilenske og peruvianske statsborgere er ikke visumpligtige i Danmark/Schengen og kan rejse i Danmark som turist i op til 90 dage. Der er dog en række krav man skal opfylde for at besøge Danmark som turist. Man skal være i besiddelse af:

 • Gyldigt pas, der er gyldigt i mindst tre måneder efter hjemrejsen.
 • Gyldig billet med hjemrejsedato fastsat inden for 90 dage efter ankomstdatoen
 • Penge til understøttelse (eller tilsvarene i kreditkort, checks eller andet). De danske myndigheder har sat et vejledende beløb på DKK 300 (EUR 40) per dags ophold i Danmark, herunder betaling for overnatning på vandrehjem eller lignende. Beløbet kan være større i tilfælde af overnatning på hoteller, og mindre i tilfælde af at man kan få kost og logi hos familie eller venner bosiddende i Danmark. Ved sidstnævnte tilfælde anbefales det, at den rejsende er i besiddelse af en invitation, hvor værten er tydeligt identificeret med adresse, telefonnummer, opholdsperiode, samt slægtskabet eller relationen til den inviterede.
 • Hvis rejsen har andet formål end turisme, anbefales det at være i besiddelse af dokumentation, der bekræfter formålet. 

Schengen-landene inkluderer:

Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Schweiz, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Tjekkiet og Sverige.

Indrejsetilladelsen til Schengen-landene sker ved indrejsen i et af ovennævnte lande afhængigt af rejseruten. Det er derfor meget vigtigt at den rejsende holder sig underrettet om indrejsekravene til det pågældende land, vedkommende først ankommer til.

Ansøgning om visum og opholdstilladelser
Hvis man er statsborger i et land som er visumpligtig i Schengen men er fastboende i Chile, skal man i god tid inden planlagt afrejse søge om visum. Som følge af en nordisk repræsentationsaftale overtog Sveriges ambassade i Santiago per 1. april 2008 alle ansøgninger om visum til Danmark. For så vidt angår ansøgninger om opholdstilladelser i Danmark har den norske ambassade i Santiago per 1. januar 2015 overtaget behandlingen af disse sager. 

På Ny i Danmark findes yderligere oplysninger om visum og opholdstilladelser og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de forskellige ansøgninger.

Visum giver ikke ret til at arbejde i Danmark, medmindre udlændingemyndighederne udtrykkeligt har givet lov til det. Læs mere om arbejdstilladelse på Ny i Danmark

Læs endvidere om arbejdsferie i Danmark under Working Holiday.

Kontaktoplysninger for Sveriges Ambassade i Santiago findes her.

Kontaktoplysninger for den Norges Ambassade i Santiago findes her.

 

Working holiday

Resumé

Som chilensk statsborger er man ikke visumpligtig og kan opholde sig i Danmark og de andre Schengen-lande i op til 90 dage inden for et halvt år. Ønsker man at opholde sig i landet i længere tid, er det nødvendigt at søge opholdstilladelse. 

Working Holiday-aftalerne betyder, at unge statsborgere fra disse lande kan få opholdstilladelse til at opholde sig i Danmark i en længere periode. Aftalerne går begge veje, så unge danske statsborgere kan få tilladelse til at indrejse og opholde sig i et af aftalelandene efter de regler, der gælder for hvert enkelt land.

Working Holiday-aftalerne er indgået for at give unge mennesker fra de lande, som har indgået aftalerne, bedre muligheder for at lære hinandens kultur og levevis at kende. Formålet er således at fremme den gensidige forståelse mellem landene.

Ansøgere kan få opholdstilladelse i op til 1 år. Formålet med opholdet skal primært være at holde ferie i en længere periode og sekundært at arbejde med henblik på at supplere rejsemidlerne.

Personer på working holiday (arbejdsferie) må arbejde i op til 6 måneder i løbet af et 12 måneders ophold.

Personer på arbejdsferie kan - uden særskilt tilladelse - følge et studie- eller uddannelsesforløb af begrænset varighed.

Danske statsborgere, som ønsker at komme på arbejdsferie i Chile, skal henvende sig på den chilenske ambassade i København.

Betingelserne for chilenske statsborgere der vil på arbejdsferie i Danmark
Følgende betingelser skal være opfyldt for at få Working Holiday-opholdstilladelse i Danmark:

 • Ansøgeren skal være chilensk statsborger og sædvanligvis være bosiddende i Chile.
 • Det primære formål med opholdet skal være ferie.
 • Ansøgeren skal være mindst 18 år og må ikke være fyldt 31 år på ansøgningstidspunktet.
 • Ansøgeren må ikke være ledsaget af familiemedlemmer.
 • Ansøgeren må ikke tidligere have fået opholdstilladelse under Working Holiday-aftalen.
 • Ansøgeren skal have gyldigt pas.
 • Ansøgeren skal have en returbillet eller tilstrækkelige midler til at købe en billet.
 • Ansøgeren skal have rimelige midler til kost og logi mv. i den første del af sit ophold i Danmark, dvs. 15.000 kr.
 • Ansøger skal tegne en syge og hospitalsforsikring, i det omfang forholdet ikke er dækket af den danske offentlige sygeforsikring.
  Chilenske statsborgere på Working Holiday (arbejdsferie) må – uden særskilt tilladelse – deltage i et uddannelses- eller studieforløb af op til 6 måneders varighed.

Under deres ophold må chilenske statsborgere arbejde i op til 6 måneder i løbet af et 12 måneders ophold. Personen på arbejdsferie må ikke tage fast arbejde.

 

Læs mere om, hvordan du søger Udlændingeservices hjemmeside.

Læs mere om at arbejde i Danmark på Denmark Update.

 

Læs mere om, hvordan man opnår visum og opholdstilladelse i henholdsvis Chile og Danmark samt om Working Holiday-aftalen: