Gå til indhold

Økonomiske nøgletal

 

    2020 2021 2022*  2023* 2024*  2025*

Bruttonationalprodukt

BNP realvækst

%

-6,2

11,9 2,5 -0,7 2,1

3,5

BNP

Mia. USD

413,3  441,2  456,8 473,9 489,1  

501,8  

Sektorer

Landbrug, skov og fiskeri

% af BNP

4,5 3,7  - - - -

Industri

% af BNP

26,6 28,6 - - - -

Handel, transport, turisme og kommunikation

% af BNP

20  35,4  - - - -

Finans og forsikring

% af BNP

5 4,8 - - - -

Befolkning

Befolkningstal

Mio.

19,46 19,72 19,92 20,11 20,3 20,48

BNP pr. indbygger

USD

12,969  16,065  15,604  17,281  17,677 18,314

Registreret arbejdsløshed

%

10,8 8,8 8,0 8,0 7,0 6,9

Inflation og forbrugerpriser

Inflation

%

3,0 4,5 11,7 8,0 2,5 2,1

Prisniveau

OECD =100 62 66 - - - -

FDI

Udenlandske investeringer i Chile

Mia. USD

8,5  15,3  17,1  -  -  -

*:Data for 2022-2025 er projektioner fra ultimo 2022.

 Kilde: Oxford Economics 2022, OECD 2023, IMF 2022