Gå til indhold

Sektorer i fokus

Chiles forretningsmiljø er resultatet af en solid makroøkonomisk politik med fokus på at opbygge stærke institutioner, samt at fremme konkurrence og international handel. Som et resultat af den liberale økonomiske politik og åbne markedspolitik, er økonomisk vækst blevet ledsaget af lav inflation, et skarpt fald i den offentlige gæld og en stabil betalingsbalance. Yderligere råder Chile over en velfungerende infrastruktur med moderne telekommunikation, en konkurrencedygtig banksektor samt en kvalificeret arbejdsstyrke; der er således mange fordele ved at investere i Chile.

Den økonomiske aktivitet i Chile er stærkt koncentreret omkring Santiago og havnebyen Valparaíso (5. region), hvor nogle af landets største selskaber og handelsfirmaer er placeret. Hertil kommer enkelte større provinsbyer med fiskemelsindustrierne i Concepción og Arica, akvakulturindustrien i Puerto Montt, mineindustrien omkring Antofagasta samt frihandelszonen i Iquique.

Chile forventes i de kommende år at fortsætte den positive politisk-økonomiske udvikling, som har kendetegnet landet siden systemskiftet i 1990, med vægt på en åben, frihandelsorienteret markedsøkonomi. Chile blev som andre mindre, åbne økonomier også ramt af den verdensomspændende økonomiske krise; dog i begrænset omfang. Efter flere år med en gennemsnitlig årlig vækst på fem pct., noterede Chile sig en reduktion i BNP på 1,5 pct. i 2009.

Den negative udvikling som følge af krisen er blevet afbødet af en egenfinansieret, modcyklisk finanspolitik, som har høstet stor anerkendelse internationalt. Ifølge denne politik spares der – i perioder med økonomisk vækst – op, mens man tillader offentlige underskud i perioder med lavere vækst. Dette placerer den chilenske regering i en stærk position med gode muligheder for at imødegå den økonomiske krise.

Udover en økonomisk pakke på USD 4 mia., som regeringen iværksatte i januar 2009, blev der i marts 2009 præsenteret en kreditpakke, Plan Pro Crédito. Planen forventes at sætte yderligere USD 6 mia. i omløb på det private kreditmarked i Chile. Heraf udgør statens andel USD 500 mio. i form af en kapitaltilførsel af den statsejede bank, BancoEstado. Planen giver muligheder for omlægning af lån, nye finansieringsmuligheder til større virksomheder, udstedelse af gældsbeviser, styrkelse af statens rolle som garantistiller, nye finansieringsmekanismer, investeringssubsidier, samt nye realkredit muligheder, alle med det formål, at private og juridiske personer (herunder særligt små- og mellemstore virksomheder) får bedre likviditetsforhold. Blandt andet ved hjælp af disse regeringsinitiativer er det lykkedes Chile at komme helskindet ud af krisen. På trods af jordskælvet i februar 2010, forventes den årlige økonomiske vækst igen at blive omkring fem pct. fra 2010 og fremefter.

Ifølge den seneste rapport fra UNCTAD forventes de udenlandske investeringer i Chile efter nedgang i 2009 at være historisk høje i 2010. Grundet investeringer i mine-, energi- og servicesektoren, forventes de udenlandske investeringer at nå op på USD 15-20 mia. Med kapitalindkomster efter de første tre måneder af 2010 på mere end USD 5,7 mia. er Chile det førende investeringsland i regionen.

Chile udmærker sig inden for en række vigtige sektorer. Særligt landets naturressourcer giver gunstige muligheder for produktion der når ud til store dele af verden. The Trade Council ved Danmarks Ambassade i Santiago har identificeret syv vækstområder, som vurderes meget interessante og potentielle for danske virksomheder, der ønsker at komme ind på det chilenske marked.

De syv vækstområder er:

■    Byggeri og anlæg
■    Fødevarer og landbrug
■    Fiskeri og akvakultur
■    It og kommunikation
■    Minedrift
■    Miljø og energi
■    Sundhed